Spreekrecht burger(s)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Spreekrecht burger(s)

Spreekrecht burger(s)

Bij iedere raads- en commissievergadering is tijd ingeruimd voor ‘spreekrecht burger(s)’ over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Elke spreker krijgt maximaal drie minuten het woord.

Voor een raadsvergadering geldt een maximum van 30 minuten. Mochten er meer dan tien insprekers zijn, dan wordt de beschikbare tijd eerlijk verdeeld.

Inspreken tijdens een commissieverrgadering kan ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar wel tot de taakvelden van de betreffende commissie behoort.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, dan kunt u zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de griffie. U moet dit minstens zes uur voordat de vergadering begint doen, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd zal worden. Bel (072) 548 93 43 of stuur uw schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of e-mail: raadsgriffie@alkmaar.nl

Alle vergaderdata, agenda’s en verslagen van vergaderingen, de werkzaamheden, samenstelling en andere informatie van de gemeenteraad vindt u elders op deze site.

 

Laatste wijziging: 05 november 2015