Stadionomgevingsverbod zonder privaat- of strafrechtelijk stadionverbod

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Stadionomgevingsverbod zonder privaat- of strafrechtelijk stadionverbod

Stadionomgevingsverbod zonder privaat- of strafrechtelijk stadionverbod

Openbare ordeverstoring  kan op aangeven van de politie (Inspecteur van Politie NHN, Voetbalcoordinator AZ) ook leiden tot een stadionomgevingsverbod.  De politie zal hiertoe een verzoek indienen bij de Gemeente Alkmaar, Concernstaf afdeling Bestuur & Strategie Team Openbare Orde en Veiligheid. Indien wordt overwogen een stadionomgevingsverbod op te leggen, wordt de betrokken van dit voornemen in kennis gesteld en wordt deze eerst in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn of haar zienswijze hieromtrent naar voren te brengen.
Of een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd, hangt af van de ernst van de gedragingen.
Bij het opleggen van een stadionomgevingsverbod dient immers het vereiste van de proportionaliteit in acht te worden genomen. Het besluit tot opleggen van het stadionomgevingsverbod wordt genomen door de beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid (namens de burgemeester).
Wanneer wordt besloten tot een stadionomgevingsverbod dan zal de duur van het verbod in principe corresponderen  met de richtlijn Termijn Stadionverbod KNVB (zie bijlage 1). Er kan door de burgemeester van de termijnen worden afgeweken, indien er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen. De afwijking dient te worden gemotiveerd.

Een stadionomgevingsverbod geldt voor een bepaalde termijn en derhalve voor alle wedstrijden, ongeacht het risicoprofiel van die wedstrijden, in dat tijdvak. De oplegging van het stadionomgevingsverbod is een beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt bij de burgemeester en vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. De bepalingen van de Algemene wet van bestuursrecht zijn van toepassing.

Het opleggen van een stadionomgevingsverbod, houdt automatisch in dat de persoon, mits hij/zij in het bezit is van een Club Card/ seizoenkaart van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) AZ N.V., ook een civielrechtelijk stadionverbod krijgt opgelegd.

 

Laatste wijziging: 11 juni 2010