Stads- en volkstuinen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Stads- en volkstuinen

Stads- en volkstuinen

Alkmaar kent veel mooie authentieke hofjes en stadstuinen die bijdragen aan een groene stad. De vele volkstuincomplexen laten zien dat de Alkmaarders zelf ook actief bij het groen betrokken zijn.

Stadstuinen

Volkstuinen

Volkstuinen, ook wel ‘amateurtuinen’ genoemd, zijn populair. Gemeente Alkmaar heeft zes volkstuinencomplexen, waar in totaal twaalf amateur tuinverenigingen zijn gehuisvest. Van oorspong bedoeld als voedselvoorziening voor “werklieden en daarmede gelijk te stellen personen”, hebben de tuinen nu vooral een recreatieve functie. De complexen voorzien in een behoefte aan tuinieren voor mensen zonder tuin aan huis en zijn daarnaast een belangrijke plek om anderen te ontmoeten.

Meer informatie vindt u op Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o.

De volkstuinverenigingen

 

Kruidentuin Rekerhout

Kruidentuin Rekerhout

Laatste wijziging: 14 december 2017