Stappenplan bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Stappenplan bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Stappenplan bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De gebruikers van het gebied leggen het idee aan ons voor via mevrouw Koopman, van de afdeling Economie. Als het idee haalbaar is, maken de gebruikers een projectplan en toetsen het draagvlak.

Als er voldoende draagvlak is, richten ze een stichting of vereniging op. Met die stichting of vereniging sluiten wij dan een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken staan over het invoeringstraject en de verplichtingen die beide partijen de komende 5 jaar hebben.

Wij stellen vervolgens een (belasting)verordening op, die de raad moet goedkeuren. Als de raad dat doet, dan moeten wij checken of er echt voldoende ondernemers zijn die een BIZ willen en die de BIZ-bijdrage als belasting willen betalen. Als dat uit deze formele draagvlakmeting blijkt, dan is de BIZ ingevoerd en heffen wij een de BIZ-bijdrage in februari van het jaar daarop.

In schema

Ondernemers

Overleg met de gemeente - maart
Informele draagvlakmeting - april/mei
Projectplan indienen - juni
BIZ-vereniging oprichten - juni
Ondertekening uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en vereniging - juli

Gemeente

BIZ-verordening in college - september
BIZ-verordening in commissie en raad - oktober
Formele draagvlakmeting - oktober/november
College stelt uitslag formele draagvlakmeting vast - november
Bij voldoende steun besluit college publiceren - december
BIZ-heffing - februari van het jaar daarop

Laatste wijziging: 29 februari 2016