Stedenlied Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Stedenlied Alkmaar

Stedenlied Alkmaar

1.
Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?
Van 't strijden aan de Friese poort,
Voor meer dan zes maal vijftig jaren?
Voor meer dan zesmaal vijftig jaren,
Toen Spanje's lust naar Hollands bloed,
Beteugeld werd door Alkmaars moed.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.

Refrein
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

2.
Dirk Duivel en held Cabeljauw,
Der zesmaal sterker macht te gauw,
En Steenwijk met zijn hand vol braven,
En Steenwijk met zijn hand vol braven,
Staan in de strijd als leeuwen al,
En storten Spanje van stadswal:
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven.
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven.

Refrein
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

3.
Waakt! Telgen van dat koen geslacht,
Staat wakker op hun erf te wacht;
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Dat bloed behoort aan 't vaderland!
Als 't dierbaar erf wordt aangerand,
Weest dan wat toen de vad'ren waren!
Weest dan wat toen de vad'ren waren!

Hun roem tuigt 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Hun roem tuigt 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie.

Laatste wijziging: 04 augustus 2014