Stompetoren

Er is een fout opgetreden!

Stompetoren

Stompetoren is het grootste dorp in de Schermer. Traditioneel, met sterke onderlinge banden en een wijdverspreid verenigingsleven. De laatste jaren is Stompetoren uitgebreid met een nieuwbouwwijk. Het voorzieningenniveau is hoog, met een school, peuterspeelzaal, bibliobus, historische kerk met culturele functie, café, recreatie- en sportfaciliteiten en medische voorzieningen (huisarts, apotheek, fysiotherapeut).

Stompetoren 525x350

Kerk Stompe Toren - Foto Noud Aarden.

Het dorp Stompetoren ligt als een kruis van weg en vaart midden in de ruimte van de polder Schermer. Beeldbepalend is de bomenrij langs de Noordervaart die de ruimte van het landschap in het dorp brengt.

Het begon met een schooltje

Het dorp is ontstaan na de droogmaking met het bouwen van een schooltje op het kruispunt Noordervaart-Oterlekerweg. Daarnaast werd een herberg gebouwd en er vestigden zich ambachtslieden. In 1663 werd aan de Buurt - zoals Stompetoren in het begin steeds werd genoemd - de kerk gebouwd met zijn stompe toren waaraan de Buurt later zijn naam overhield. De Buurt was het centrum van Noord-Schermer. De kerk, die in 1663 werd gebouwd, had als architect en bouwmeester Pieter Post.

Het 'preeckhuys'

In 1645 werd op de Buurt een school gebouwd die zondags voorlopig nog dienst deed als "preeckhuys". Deze stond naast de plaats waar nu de kerk staat.

In 1932 werd een nieuwe vier-klassige school met gymnastieklokaal gebouwd aan de Oterlekerweg, ter vervanging van de oude school te Stompetoren en het dorp Oterleek. In 1977 werd in het uitbreidingsplan "De Vier Morgen" de huidige basisschool "De Wiekslag" gebouwd.

Veranderingen binnen het dorp zijn zeer geleidelijk gegaan. Tot 1953 toe is slechts gebouwd aan de Noordervaart en de Oterlekerweg.

Zuivelfabriek en zes dubbele woningen

Eerst werd aan de zuidzijde meer gebouwd, omdat deze zijde sinds 1860 van klinkers was voorzien en hier dus het verkeer langs ging. In 1917 kwam de zuivelfabriek Neerlandia, een zeer grote uitbreiding, vooral omdat er nog zes dubbele woningen achter gebouwd werden. Deze zijn inmiddels alle weer gesloopt.

In 1930 werd de noordzijde verbreed en voorzien van een geasfalteerde autoweg en fietspad. In 1953 werd door de gemeente Oterleek land aangekocht en werden Buurtplein-Schermeerstraat in regelmatig tempo volgebouwd.

In 1970 kwam nog een belangrijke wijziging tot stand: de gemeenten Oterleek-Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer werden de nieuwe gemeente Schermer.

Meer weten?

Lees meer op www.3hzn.nl/

Laatste wijziging: 04 januari 2016