Parkeren huisartsen en verloskundigen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Parkeren huisartsen en verloskundigen

Parkeren huisartsen en verloskundigen

Artsenparkeerplaatsen zijn speciaal gereserveerd voor de auto van de huisarts of verloskundige. Deze plaatsen zijn herkenbaar aan een bord met het esculaapteken en het kenteken van de huisarts of verloskundige. Andere vergunninghouders mogen hier niet parkeren.

Artsenparkeerplaatsen zijn speciaal gereserveerd voor de auto van de huisarts of verloskundige. Deze plaatsen zijn herkenbaar aan een bord met het esculaapteken en het kenteken van de huisarts of verloskundige. Andere vergunninghouders mogen hier niet parkeren.

Voorwaarden

  • de huisarts/verloskundige moet een praktijk hebben in Alkmaar.
  • de huisarts/verloskundige moet beschikken over een geldige bedrijvenvergunning voor het betreffende gebied
  • de artsenparkeerplaats wordt alleen aangelegd bij het praktijkadres, of bij de woning van de betreffende huisarts of verloskundige als directe hulpverlening vanuit die woning plaatsvindt.
  • er mag geen eigen parkeerplaats bij de praktijk aanwezig zijn.

Hoe vraag ik het aan?

Stuur schriftelijk een verzoek voor een artsen- of verloskundige parkeerplaats naar: 
Gemeente Alkmaar
Stedelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Verkeer en Vervoer
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Contact

Heeft u vragen? Bel dan met de afdeling Verkeer en Vervoer via 14 072.

Kosten

Zie tarievenlijst.

Wachttijd en aanleg

Het behandelen van uw aanvraag neemt ongeveer vier weken in beslag. U krijgt een acceptgiro toegestuurd. Binnen acht weken na ontvangst van uw betaling wordt de parkeerplaats aangelegd. De gemeente bepaalt waar de artsenparkeerplaats aangelegd wordt.

Beëindiging

Het recht op de artsenparkeerplaats vervalt wanneer de huisartsen- of verloskundigenpraktijk wordt beëindigd, de aanvrager niet meer beschikt over een geldig rijbewijs of bij overlijden. Dit moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de gemeente.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?