Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie groen en dieren

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie groen en dieren

Subsidie groen en dieren

De gemeente wil initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn waar mogelijk ondersteunen. Het gaat daarbij om initiatieven van bewoners of organisaties op het gebied van:

  1. Bewonersinitiatieven voor het bevorderen van groen en natuur in de fysieke leefomgeving
  2. Bevorderen van groene schoolpleinen van basisscholen
  3. Dierenwelzijn en het bevorderen van de bewustwording van het belang hiervan.


Aanvragen


Dat kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

Voor particulieren via DigiD
Voor organisaties via eHerkenning

Schriftelijk

Via het schriftelijke aanvraagformulier Subsidie Groen en Dieren.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

of mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per e-mail.

Wachttijd

De beslissing op uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn. Lees meer over de beslistermijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Zie ook

Informatie over projecten in Alkmaar

Algemene informatie

Ondersteuning door derden en crowdfunding

Laatste wijziging: 13 december 2017