Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie groen en dieren

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie groen en dieren

Subsidie groen en dieren

De gemeente verleent subsidie op grond van

* Toelichting wetgeving

Openbaar subsidieregister

De gemeente Alkmaar publiceert al haar subsidieverstrekkingen in het
openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vult de gemeente Alkmaar het register aan met nieuwe subsidieverleningen.

Nadere regels subsidie Groen en Dieren (pdf)

Randvoorwaarden bij aanvraag en verstrekken van subsidie

Bij het aanvragen en verstrekken van een subsidie stelt de gemeente een aantal voorwaarden:

 • U zelf (mede-)verantwoordelijkheid neemt voor het onderhoud van nieuw aangelegd groen of andere voorzieningen.
 • U kunt, wanneer uw idee invloed heeft op de (woon-)omgeving, aantonen dat er draagvlak is voor uw idee.
 • Bij de realisatie van uw idee wordt een belangrijke bijdrage geleverd door vrijwilligers.
 • De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.
 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn.
 • In geval van groen schoolplein:
  • Betreft een schoolplein van een basisschool in Alkmaar.
  • De school zelf tenminste 50% van de kosten financiert.
  • Het schoolplein is bij voorkeur buiten schooltijden open voor kinderen uit de buurt.

Laatste wijziging: 13 december 2017