Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Er zijn diverse subsidieregelingen om cultureel erfgoed te onderhouden en te restaureren. Gemeente Alkmaar heeft een regeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en in bijzondere gevallen voor Rijksmonumenten. Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor stolpen in Schermer die niet op een monumentenlijst staan, maar in het bestemmingsplan zijn aangeduid met de dubbelbestemming cultuurhistorie. Ook bieden Rijk en provincie voor bepaalde situaties mogelijkheden tot financiële steun.

Financiering door het Rijk(lening) 

Regelingen Rijk en provincie

Voor deze regeling geldt: binnen 3 maanden beginnen en binnen 12 maanden voltooien.

Subsidieregeling gemeente Alkmaar

De subsidieaanvraag dient te zijn goedgekeurd, alvorens met de werkzaamheden.kan worden gestart.  

Onderstaand enkele voorbeelden uit de regeling:

1. Beeldbepalende panden en stolpen zonder bescherming, met dubbelbestemming cultuurhistorie

 • Subsidie voor instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen aan gevels, dak en goten (buitenzijde), zichtbaar vanaf de openbare weg.
 • Subsidie: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 690,- per kalenderjaar.
 • Subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.

2. Gemeentelijke monumenten

 • Subsidie voor kosten buiten standaard onderhoud, ter verbetering of instandhouding van cultuurhistorische waardevolle delen van het pand.
 • Subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kostentot maximaal € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • Subsidie voor herstel van fundering en eventuele bijbehorende cascoherstel: 30% met een maximum van € 12.000,- per kalenderjaar.

3. Gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten

 • Subsidie voor uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek dat plaatsvindt in het kader van een restauratieplan of een bouwplan.

4. Rijksmonumenten

 • Subsidie voor opstellen van een periodiek instandhoudingsplan als dat noodzakelijk is voor de BRIM-subsidieaanvraag van 30%, tot een maximum van € 1.000,-. Voor kerken is dit maximaal € 2.500,-.
 • Voor kerken wordt tevens professionele begeleiding van een restauratie gesponsord met 30% tot een maximum van € 6.000,-
 • Voor een kerkgebouw als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Voor een woonhuis als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.200,- per kalenderjaar.
 • Woonhuiseigenaren krijgen een Quick Scan van de restauratiebehoefte 100% vergoed.
 • Molens kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse toelage van € 2.000,-.

 

 


 

Laatste wijziging: 01 maart 2018