Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

De hoogte van de subsidie verschilt voor eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Voor stolpen in Schermer is een speciale regeling opgenomen. Het gaat om stolpen die niet op een monumentenlijst staan en in het bestemmingsplan zijn aangeduid met de dubbelbestemming cultuurhistorie.

Eérst aanvragen, dan pas starten

U mag starten met restaureren als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd en de eventuele omgevingsvergunning is toegekend. De werkzaamheden moet u melden en binnen 12 maanden afronden. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Bespreek uw plan met vakgroep Erfgoed via 14 072.

Waarvoor

Subsidie wordt verstrekt voor onderhoud en herstel aan authentieke en stijlvaste onderdelen. Bij rijks- en gemeentelijke monumenten is het gehele pand beschermd, dus zowel de gevels als het interieur. Bij beeldbepalende panden is de kap beschermd en de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De regeling is met name bedoeld voor herstel aan het casco, zoals dak, goten, muurwerk en raamhout. Maar ook bouwhistorisch onderzoek wordt in sommige gevallen gesubsidieerd. Voor Rijksmonumenten wordt een quick scan van de restauratiebehoefte vergoed. Zo zijn er meerdere regelingen. Kijk hiervoor op het tabblad Lees meer of in de complete subsidieverordening Nadere regels subsidie monumenten en beeldbepalende panden.

Aanvraagformulieren(vooraf indienen)

Dien ook een nauwkeurige omschrijving met een begroting in en een tekening van de restauratiewerkzaamheden. Lever de documenten in enkelvoud in op het stadskantoor, scan en mail ze naar post@alkmaar.nl of verstuur ze per post naar:

Gemeente Alkmaar
Vakgroep Erfgoed
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Melden

De start en de afronding van de werkzaamheden moet u melden.

Contact

Neem voor iedere verandering aan een monument contact op met de vakgroep Erfgoed via telefoonnummer 14 072 of mail naar monumenten@alkmaar.nl

Zie ook

Laatste wijziging: 03 januari 2018