Subsidie voor sportevenementen en sportstimulering

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor sportevenementen en sportstimulering

Subsidie voor sportevenementen en sportstimulering

De subsidie voor sportevenementen en sportstimulering is een financiële bijdrage voor sport- en beweegaanbieders die een rechtspersoon zijn:

 • ter ondersteuning van initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportklimaat van de gemeente Alkmaar;
 • bevorderen en ondersteunen van talenten/topsportevenementen en/of breedtesportevenementen.

Aanvragen

Subsidiemogelijkheden

Talenten/topsportevenement

NK, EK, WK of internationaal toernooi waaraan nationale (jeugd)topatleten deelnemen.

 • Aanvraag: kan worden ingediend tussen 13 en 4 weken voor aanvang evenement. Tevens dient de organisatie een breedtesportactiviteit te organiseren 6 weken voorafgaand, tijdens of 6 weken na afloop van het topsportevenement. Dit moet worden meegenomen in de begroting.
 • Subsidiebedrag: maximaal 40% van de totale begroting tot een maximum van €15.000,- per aanvraag.

Breedtesportevenement

Laagdrempelig toegankelijk evenement dat bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening en beleving in Alkmaar. Het evenement ontstijgt een (reguliere) verenigingsactiviteit en heeft minimaal een regionale uitstraling.

 • Aanvraag: kan worden ingediend tussen 13 en 4 weken voor aanvang evenement.
 • Subsidiebedrag: maximaal 30% van de totale begroting tot een maximum van €3.000,- per aanvraag.

Structurele activiteiten (gebaseerd op jaarlijks programma/plan)

Betreft activiteiten die van belang zijn voor de ontwikkeling of vernieuwing van een voorziening op het gebied van de sport en aanvullend zijn op het bestaande aanbod.

 • Aanvraag: indienen tussen 1 juni en 31 augustus, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Subsidiebedrag: het door het college noodzakelijk geachte bedrag.

Eenmalige activiteiten

Bijzondere eenmalige activiteiten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het sport en beweegaanbod én in het belang zijn voor de plaatselijke sport en de sportdeelname.

 • Aanvraag: uiterlijk 8 weken voor aanvang. Indien er voor ontvangst al met de activiteiten is begonnen, wordt de aanvraag geweigerd.
 • Subsidiebedrag: het door het college noodzakelijk geachte bedrag.

Regionaal Training Centra

Een subsidieaanvraag vereist een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, regionaal trainingscentrum en topsportloket Alkmaar.

 • Aanvraag: tussen 13 en 4 weken voor aanvang.
 • Subsidiebedrag: maximaal €7.500,-.

Niet-gemeentelijke sporthal

Het gebruik van een niet-gemeentelijke sporthal, -zaal of gymzaal door jeugdleden die niet in een gemeentelijke sporthal, -zaal of gymzaal terecht kunnen.

 • Aanvraag: uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Aanvraag is inclusief een overzicht van het aantal gehuurde zaaluren voor de jeugd én de huurprijs per uur.
 • Subsidiebedrag: één derde deel van het geldende uurtarief, maal het aantal uur waarop de accommodatie gedurende het seizoen wordt gehuurd voor de jeugdleden. Subsidie kan per uur nooit hoger zijn dan één derde deel van het standaard huurtarief voor een vergelijkbare gemeentelijke accommodatie.

Contact

Neem bij vragen contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een e-mail. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Voorwaarden

Zie ook

Laatste wijziging: 13 juni 2019