Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie - algemeen

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie - algemeen

Subsidie - algemeen

Wenst uw organisatie in aanmerking te komen voor subsidie? Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling als uw aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Uw aanvraag bevat:

 • datum aanvraag
 • naam en adres aanvrager en contactpersoon
 • IBAN
 • KvK nummer
 • tijdvak
 • aangevraagd subsidiebedrag
 • beschrijving van de activiteiten
 • doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd
 • begroting en dekkingsplan van de kosten
 • vermelding elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de stand van zaken
 • beantwoording vragen met betrekking tot onderneming en staatssteun (zie tabblad 'Aanvragen' voor het aanvraagformulier)
 • egalisatiereserve op het moment van aanvraag

Let op: Per subsidieregeling gelden er andere aanvullende vereisten.

Dient u voor de eerste keer een aanvraag in?

Stuur dan bij uw subsidieaanvraag ook het volgende mee:

 • een kopie van de oprichtingsakte en de statuten
 • het jaarverslag (voor zover het een subsidie per kalenderjaar of boekjaar van meer dan € 20.000,- betreft)
 • de jaarrekening en de balans over het voorgaande jaar (voor zover het een subsidie per kalenderjaar of boekjaar van meer dan € 20.000,- betreft)

Laatste wijziging: 04 augustus 2017