Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie - algemeen

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie - algemeen

Subsidie - algemeen

De gemeente Alkmaar verleent subsidie op grond van:

* Toelichting wetgeving

Verantwoording subsidie

De gemeente Alkmaar werkt met vier uitvoerings- en verantwoordingsregelingen. De hoogte van de te verlenen subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is.
Lees meer over hoe uw organisatie de subsidie moet verantwoorden.

Openbaar subsidieregister

De gemeente Alkmaar publiceert al haar subsidieverstrekkingen in het openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vult de gemeente Alkmaar het register aan met nieuwe subsidieverleningen.

Subsidieplan

Jaarlijks wordt een subsidieplan opgesteld, waarin het grootste deel van de subsidies staat vermeld dat aan organisaties wordt verstrekt voor het uitvoeren van hun jaarlijkse activiteiten. Dit subsidieplan is verwerkt in het openbaar subsidieregister.

Verantwoording subsidie

De hoogte van de subsidie bepaalt welke manier van verantwoording nodig is. Er zijn vier mogelijkheden. 

hoogte subsidiebedrag  verantwoording
tot €20.000,-

Geen standaard verantwoording achteraf vereist. Als
de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet doorgaan,
moet de organisator dit binnen 2 weken melden.

vanaf € 20.000,- tot
€ 100.000,-
 Inhoudelijke verantwoording vereist.

vanaf € 100.000,- tot €250.000,-

 Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist.
 hoger dan
€ 250.000,-
Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist, inclusief accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid.

Laatste wijziging: 04 augustus 2017