Subsidie Cultuur

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie Cultuur

Subsidie Cultuur

Voor bijzondere professionele culturele projecten die een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod in Alkmaar verstrekt de gemeente Alkmaar subsidie.

De subsidieregeling Cultuur Alkmaar stimuleert en ondersteunt activiteiten op het gebied van cultuur middels een financiële bijdrage, conform de Cultuurnota Vison 2020. Het gaat specifiek om activiteiten op het gebied van beeldende kunsten, muziek, theater, letteren, erfgoed, media en bibliotheken. De subsidieregeling is bedoeld voor culturele organisaties.

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:

post@alkmaar.nl

Per post

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Subsidieaanvragen voor structurele culturele activiteiten moet u indienen vanaf 1 juni en door ons zijn ontvangen vòòr 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moet u uiterlijk 6 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd indienen.

Benodigd

  • Een activiteitenbeschrijving met vermelding van de doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd, plaats en datum, het aantal te verwachten deelnemers/uitvoerenden en het aantal te verwachten bezoekers.
  • Een uitgewerkte begroting bestaande uit een kostenspecificatie en dekkingsplan. Een verzoek aan andere partijen tot medefinanciering strekt tot aanbeveling en moet in het dekkingsplan tot uitdrukking komen.
  • Ondertekening door een daartoe gerechtigde vertegenwoordiger van de aanvrager.

Bent u een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, dan vragen wij ook om:

  • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • een kopie van de oprichtingsakte of statuten.

Beslistermijn

Voor een aanvraag voor structurele culturele activiteiten ontvangt u uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt een beslissing. Voor een incidentele aanvraag ontvangt u een beslissing binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag ingediend is.

Bezwaar

Als u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie of over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voorwaarden

Wij verlenen subsidie op grond van:

Openbaar subsidieregister

Het openbaar subsidieregister wordt ieder kwartaal aangevuld.

logo digid klein Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Subsidie Amateurkunst beoefening