Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Elk jaar kan een sportvereniging subsidie bij de gemeente aanvragen voor:

  • contributie betalende leden met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking en
  • jeugdleden tot en met 17 jaar.

Tarieven

  • basisbedrag van € 250,- per vereniging met een jeugdafdeling
  • bedrag van € 27,50 per contributie betalend lid met een beperking
  • bedrag van € 7,50 per contributie betalend jeugdlid tot en met 17 jaar

Indien meer dan 25% van het aantal jeugdleden woonachtig is buiten de gemeente Alkmaar, kan de subsidie verminderd worden naar evenredigheid van het aantal niet in Alkmaar woonachtige jeugdleden.

Overgangsbepaling

Indien de harmonisatie van de subsidies leidt tot verhoging of verlaging van subsidiebedragen is een op-/afbouwregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat:

  • bij subsidies met minder dan € 500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil in 1 stap wordt op- of afgebouwd;
  • bij subsidies tussen € 500,- en € 1.500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil met een tussenstap van 50% wordt op- of afgebouwd;
  • bij subsidies met meer dan € 1.500,- verschil t.o.v. het jaar 2016 het verschil in 3 stappen wordt op- of afgebouwd, namelijk met 30%, 50% en 70%.

 

Laatste wijziging: 30 januari 2018