Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Subsidie voor sportverenigingen met jeugdleden en/of sporters met een beperking

Voorwaarden en Wetgeving

De sportorganisatie:

  • is aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond;
  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • heeft minimaal 20 contributie betalende leden per 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • vraagt een contributie die minimaal € 70,- per jaar per jeugdlid of lid met een beperking bedraagt;
  • biedt in het seizoen minimaal 1 keer per week een trainingsmogelijkheid.

Subsidie wordt verleend op grond van:

* Toelichting wetgeving

Verantwoording subsidie

Wij werken met 4 uitvoerings- en verantwoordingsregelingen. De hoogte van de subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is. Lees meer over hoe uw organisatie de subsidie moet verantwoorden.

Openbaar subsidieregister

Alle subsidieverstrekkingen publiceren wij in het openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vullen wij dit aan met de nieuwe subsidieverleningen.

Laatste wijziging: 14 augustus 2017