Subsidie speeltuinwerk

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie speeltuinwerk

Subsidie speeltuinwerk

Instellingen voor speeltuinwerk kunnen jaarlijks subsidie krijgen voor een bijdrage in de kosten van activiteiten, onderhoud gebouw en een vast bedrag per in Alkmaar woonachtig lid.

Subsidie kan worden verstrekt aan speeltuinorganisaties (rechtspersonen zonder winstoogmerk) in Alkmaar voor activiteiten die bijdragen aan het inrichten en exploiteren van een speeltuin. Dit kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier en het korte financiële verslag naar:

post@alkmaar.nl

Of per post:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Aanvraagtermijn

U kunt uw aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Beslistermijn

Binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag ontvangt u de beslissing. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn. Lees meer over de beslistermijn.

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Subsidiebedrag

Dit wordt als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per vereniging: € 250,-  verhoogd met:

 • € 750,- bij 25 tot 500 leden;
 • € 1500,- bij 500 tot 1000 leden;
 • € 5750,- bij meer dan 1000 leden.
 • € 4500,- als de vereniging een eigen clubgebouw exploiteert en beheert.

Wij nemen uw subsidieaanvraag in behandeling als uw aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Uw aanvraag bevat:

 • Naam en adres aanvrager & contactpersoon;
 • KvK nummer;
 • IBAN (rekeningnummer);
 • Tijdvak;
 • Aantal in Alkmaar woonachtige (contributie betalende) leden per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;
 • Hoogte contributie per lid per jaar;
 • Antwoord op de vraag of uw organisatie een eigen clubgebouw exploiteert en beheert;
 • Antwoord op de vraag of uw organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen als onderdeel van de Wet Kermissen, Pretparken en Speelgelegenheden);
 • Datum;
 • Handtekening.

De speeltoestellen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen als onderdeel van de Wet Kermissen, Pretparken en Speelgelegenheden;

Toekenning subsidie

Wij verlenen subsidie op grond van:

* Toelichting wetgeving

Verantwoording

Wij werken met 4 uitvoerings- en verantwoordingsregelingen. De hoogte van de subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is. Lees meer over hoe uw organisatie de subsidie moet verantwoorden.

Openbaar subsidieregister

Wij publiceren al onze subsidieverstrekkingen in het openbaar subsidieregister. Elk kwartaal vullen wij dit aan met nieuwe subsidieverleningen.

Zie ook

Subsidies