Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie speeltuinwerk

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie speeltuinwerk

Subsidie speeltuinwerk

Subsidie kan worden verstrekt aan speeltuinorganisaties (rechtspersonen zonder winstoogmerk) in Alkmaar voor activiteiten die bijdragen aan het inrichten en exploiteren van een speeltuin. Dit kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier en het korte financiële verslag naar:

subsidiebureau@alkmaar.nl

Of per post:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Aanvraagtermijn

U kunt uw aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Beslistermijn

Binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag ontvangt u de beslissing. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn. Lees meer over de beslistermijn.

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.

 

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Subsidies

Laatste wijziging: 02 augustus 2017