Subsidies verantwoording

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidies verantwoording

Subsidies verantwoording

De hoogte van de subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is. Voor iedere regeling gelden er eigen voorwaarden.

 Tabel met vier uitvoerings- en verantwoordingsregelingen
RegelingHoogte subsidiebedragVerantwoording
1 subsidie tot € 20.000,-

Geen standaard verantwoording achteraf vereist.

Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet doorgaan, moet de organisator dit binnen 2 weken melden.

2 subsidie vanaf € 20.000,- tot
€ 100.000,-
Inhoudelijke verantwoording vereist.
3 subsidie vanaf € 100.000,- tot
€ 250.000,-

Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist.

4 subsidie hoger dan
€ 250.000,-

Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist, inclusief accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid.

1 - subsidie

Subsidies tot een bedrag van € 20.000,- worden direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft achteraf niet standaard een verantwoording af te leggen of een aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen. Dit verlicht de administratieve lasten voor zowel de subsidieaanvrager als de -verstrekker. De gemeente vertrouwt de subsidieontvanger en gaat ervan uit dat die de subsidie op een juiste wijze besteedt. Als de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet doorgaan, dan moet de subsidieontvanger dit binnen 2  weken melden aan de gemeente. De subsidieontvanger moet desgevraagd aantonen dat de activiteit is uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

2 - subsidie

Voor verleende subsidies tussen de € 20.000,- en € 100.000,- geldt een verantwoording over prestaties. De subsidieontvanger moet aantonen dat de activiteiten waarvoor  subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een inhoudelijk verslag. 

3 - subsidie

Voor verleende subsidies tussen de € 100.000,- en € 250.000,- geldt een verantwoording over prestaties en kosten. De subsidieontvanger moet aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een inhoudelijk verslag. Daarnaast wordt over de kosten verantwoord. Zie financieel verslag (excel-versie). De subsidie wordt dan vastgesteld op werkelijk gemaakte kosten.

4 - subsidie

Voor verleende subsidies van meer dan € 250.000,- gelden dezelfde regels als voor regeling 3, met als toevoeging dat een controleverklaring getrouwheid én rechtmatigheid van een accountant vereist is om de werkelijk gemaakte kosten te bepalen.

Zie ook:

Algemene subsidieverordening (zoek op algemene subsidieverordening - vink publicatie Gemeenteblad aan en voeg Alkmaar toe als publicerende organisatie)

Subsidies

Laatste wijziging: 17 april 2018