Tarievenlijst 2019

Waar bent u naar op zoek?

Home > Tarievenlijst 2019

Tarievenlijst 2019

In onze Legesverordening staan de tarieven voor onze dienstverlening en producten. Een volledige versie van de Legesverordening staat gepubliceerd op de website van Officiële Bekendmakingen.

De meest geraadpleegde tarieven ziet u hieronder:

Producten Burgerzaken 
Huwelijkslocaties en producten (Burgerlijke stand) Kosten €
Stadskantoor (dinsdagochtend om 9.00 of 9.15 uur) gratis
Schagenkamer stadhuis (dinsdagmiddag) 237,60
Raadzaal stadhuis (maandag tot en met vrijdag) 584,85
Raadzaal stadhuis (zaterdag) 836,90
Polderkamer stadhuis (maandag tot en met vrijdag) 449,50
Polderkamer stadhuis (zaterdag) 597,20
Overige aangewezen trouwlocaties (excl. locatiekosten) (maandag tot en met vrijdag) 344,00
Overige aangewezen trouwlocaties (excl. locatiekosten) (zaterdag) 481,50
Vrije locatie (maandag tot en met vrijdag) 423,60
Vrije locatie (zaterdag) 423,60
Vrije locatie (zondag) 530,00
Trouwboekje 35,20
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk (spreekkamer Stadskantoor) 94,80
Bode als getuige (per getuige) 64,20
Eenmalige benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 129,80
Verklaring huwelijksbevoegdheid 23,60
Toeslag Zwarte Kerkje Zuidschermer 210
Toeslag Noordereinder Vermaning 200
Toeslag Grote Kerk De Rijp 400 
Toeslag Kerk West-Graftdijk 300 
Toeslag Grote Kerk Schermerhorn (zomertarief) 200 
Toeslag Grote Kerk Schermerhorn (wintertarief) 600 
Toeslag Kerk Driehuizen per uur (voor leden) 10 
Toeslag Kerk Driehuizen per uur (voor niet leden) 20 
Toeslag Kerk Grootschermer 200 
Toeslag Raadhuis Grootschermer 200
Toeslag Museummolen n.n.b 
Toeslag Kerk Markenbinnen 250 
 Producten Burgerzaken
Uittreksels en afschriften Kosten €
Afschrift Persoonslijst 26,50 
Attestatie de Vita (gebruik in buitenland) 13,40
Bewijs van Nederlanderschap 8,90
Bewijs van in leven zijn 8,90
Uittreksel BRP (Basisregistratie personen) 8,90
Internationaal uittreksel BRP (Basisregistratie personen) 13,30
Uittreksel Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding) 13,40
Uittreksel registratie niet-ingezetenen (RNI) 8,90
 Producten Burgerzaken
Reisdocumenten Kosten €
Nederlandse identiteitskaart (NIK), vanaf 18 jaar 51,05
Nederlandse identiteitskaart (NIK), jonger dan 18 jaar 29,05
Paspoort, vanaf 18 jaar 65,30
Paspoort, jonger dan 18 jaar 52,00
Tweede paspoort (2 jaar geldig), vanaf 18 jaar 65,30
Tweede paspoort (2 jaar geldig), jonger dan 18 jaar 52,00
Spoedprocedure reisdocument (extra) voor NIK of paspoort 47,55
Vreemdelingenpaspoort 52,00
Vluchtelingenpaspoort 52,00
Zakenpaspoort, vanaf 18 jaar 65,30
Zakenpaspoort, jonger dan 18 jaar 52,00
 Producten Burgerzaken
Rijbewijs Kosten €
Rijbewijs 39,78
Omwisseling buitenlands rijbewijs 39,78
Spoedaanvraag rijbewijs (extra) 34,10
 
Producten Burgerzaken 
 Overige producten publiekszaken Kosten
Legalisatie van handtekening  €13,30
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)  €41,35
Waarmerken van kopieen (per stuk)  €13,30
 
Producten Burgerzaken  
 Naturalisatie  Kosten €
Enkelvoudig verzoek (voor uzelf) , normaal tarief 881
Gemeenschappelijk verzoek (voor u en uw partner), normaal tarief 1.124
Enkelvoudig verzoek (voor uzelf), verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) 655
Gemeenschappelijk (voor u en uw partner), verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) 899
Meenaturaliserende minderjarige (voor uw minderjarig kind) 130
Optie op de Nederlandse nationaliteit (enkelvoudig verzoek - voor uzelf) 187
Optie op de Nederlandse nationaliteit (gemeenschappelijk verzoek - voor u en uw partner) 319
Optie mee-opterende minderjarige kind 21

 

Bij alle gemeentebalies is betaling uitsluitend mogelijk met uw pinpas. Ook accepteren wij de creditcards VisaCard en MasterCard.

  Producten Verkeer
Parkeerontheffingen Kosten €
Toegang voor rijden of laden en lossen in afgesloten binnenstad  
per dag

6,10

er week 19,20
per maand 45
per jaar 80,30
maatschappelijk tarief - per dag 2
maatschappelijk tarief - per jaar 8
Toegang en onbeperkt parkeren, afgesloten binnenstad + vergunninghoudersgebieden
 
 per dag 21,20
 per week 64,65
 per maand 154
 per jaar 928
 maatschappelijk tarief - per dag 2
 maatschappelijk tarief - per jaar 92,80
Toegang en maximaal 2 uur parkeren, afgesloten binnenstad +
vergunninghoudersgebieden
 
per jaar 505
maatschappelijk tarief - per jaar   50,50
Toegang en onbeperkt parkeren vergunninghoudersgebieden  
per dag 21,20
per week 64,65
per maand 154
per jaar 556,50
maatschappelijk tarief - per dag

2

aatschappelijk tarief - per jaar 56
Toegang en maximaal 2 uur in vergunninghoudersgebieden
 
per jaar 301
maatschappelijk tarief - per jaar 30
Rijden langs een (fysieke) afsluiting, niet zijnde afgesloten binnenstad  
per jaar 80,30
maatschappelijk tarief - per jaar  8
Verkeersontheffing
Verkeersontheffing voor rijden/parkeren of fiets- en voetpaden, parken, bermen, stop- en parkeerverboden etc. Kosten €
per dag 6,50
per jaar 80,30
Bij evenementen, trouwerijen en rouwstoeten - per dag  2
Rijden over het fietspad Achterweg (Alkmaar), de gesloten verklaring Bosweg/ Dorpsstraat (Oterleek) of bij onderbord 'fietsen toegestaan, snorfietsen niet' afgesloten binnenstad (Alkmaar). Parkeren bij stopverbod Akker 32 t/m 37 (Stompetoren) of parkeerverbod + onderbord parkeerterrein naast de RK kerk Rechtestraat (De Rijp)  
 per jaarontheffing - eenmalige aanvraagkosten 51
verlenging van de ontheffing voor maximum van 4 keer (steeds te verlengen per 1 februari van het kalenderjaar) 0
   
Duplicaat bij verlies of diefstal van een papieren ontheffing (alleen bij ontheffingen met 1 kenteken) 18,50
 Gehandicaptenparkeerplaats en gehandicaptenparkeerkaart
Parkeren Kosten €
Gehandicaptenkaart met een geldigheidsduur van 5 jaar, voor het eerste jaar een instaptarief 21,20
Gehandicaptenkaart - voor verlenging voor maximaal 4 jaar - wordt leges in een aanvullend tarief in rekening gebracht 7,05
275
395
109,60
240
22,20
Opvragen bestuurs- en andere stukken  
Bestuurs- en andere stukken Kosten €
exemplaar van begroting/meerjarenraming, productenraming, rekening- of productenrealisatie, beleidsrapportage of managementrapportage 30,45
fotokopieën of op andere wijze gereproduceerde afschriften, aangevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en anderszins:  
1. per bladzijde A-0 formaat in kleur 15,40
2. per bladzijde A-0 formaat zwart/wit 7,70
3. per bladzijde A-1 formaat in kleur 10,25
4. per bladzijde A-1 formaat zwart/wit 5,15
5. per bladzijde A-2 formaat in kleur 7,70
6. per bladzijde A-2 formaat zwart/wit 3,85
7. per bladzijde A-3 formaat in kleur 2,10
8. per bladzijde A-3 formaat zwart/wit 1,05
9. per bladzijde A-4 formaat in kleur 1,05
10. per bladzijde A-4 formaat zwart/wit 0,50
Verstrekking van gemeentelijke bestanden alleen op één door de gemeente ter beschikking te stellen USB-stick,
Bij een tijdsbesteding < 15 minuten inclusief USB-stick
12,85
   

Laatste wijziging: 11 januari 2019