Tarievenlijst 2019

Waar bent u naar op zoek?

Home > Tarievenlijst 2019

Tarievenlijst 2019

In onze Legesverordening staan de tarieven voor onze dienstverlening en producten. Een volledige versie van de Legesverordening staat gepubliceerd op de website van Officiële Bekendmakingen.

De meest geraadpleegde tarieven ziet u hieronder:

Producten Burgerzaken 
Huwelijkslocaties en producten (Burgerlijke stand) Kosten €
Stadskantoor (dinsdagochtend om 9.00 of 9.15 uur) gratis
Schagenkamer stadhuis (dinsdagmiddag) 237,60
Raadzaal stadhuis (maandag tot en met vrijdag) 584,85
Raadzaal stadhuis (zaterdag) 836,90
Polderkamer stadhuis (maandag tot en met vrijdag) 449,50
Polderkamer stadhuis (zaterdag) 597,20
Overige aangewezen trouwlocaties (excl. locatiekosten) (maandag tot en met vrijdag) 344,00
Overige aangewezen trouwlocaties (excl. locatiekosten) (zaterdag) 481,50
Vrije locatie (maandag tot en met vrijdag) 423,60
Vrije locatie (zaterdag) 423,60
Vrije locatie (zondag) 530,00
Trouwboekje 35,20
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk (spreekkamer Stadskantoor) 94,80
Bode als getuige (per getuige) 64,20
Eenmalige benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 129,80
Verklaring huwelijksbevoegdheid 23,60
Toeslag Zwarte Kerkje Zuidschermer 210
Toeslag Noordereinder Vermaning 200
Toeslag Grote Kerk De Rijp 400 
Toeslag Kerk West-Graftdijk 300 
Toeslag Grote Kerk Schermerhorn (zomertarief) 200 
Toeslag Grote Kerk Schermerhorn (wintertarief) 600 
Toeslag Kerk Driehuizen per uur (voor leden) 10 
Toeslag Kerk Driehuizen per uur (voor niet leden) 20 
Toeslag Kerk Grootschermer 200 
Toeslag Raadhuis Grootschermer 200
Toeslag Museummolen n.n.b 
Toeslag Kerk Markenbinnen 250 
 Producten Burgerzaken
Uittreksels en afschriften Kosten €
Afschrift Persoonslijst 26,50 
Attestatie de Vita (gebruik in buitenland) 13,40
Bewijs van Nederlanderschap 8,90
Bewijs van in leven zijn 8,90
Uittreksel BRP (Basisregistratie personen) 8,90
Internationaal uittreksel BRP (Basisregistratie personen) 13,30
Uittreksel Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding) 13,40
Uittreksel registratie niet-ingezetenen (RNI) 8,90
 Producten Burgerzaken
Reisdocumenten Kosten €
Nederlandse identiteitskaart (NIK), vanaf 18 jaar 56,83
Nederlandse identiteitskaart (NIK), jonger dan 18 jaar 29,95
Paspoort, vanaf 18 jaar 71,37
Paspoort, jonger dan 18 jaar 53,97
Tweede paspoort (2 jaar geldig), vanaf 18 jaar 71,37
Tweede paspoort (2 jaar geldig), jonger dan 18 jaar 53,97
Spoedprocedure reisdocument (extra) voor NIK of paspoort 48,60
Vreemdelingenpaspoort 53,97
Vluchtelingenpaspoort 53,97
Zakenpaspoort, vanaf 18 jaar 71,37
Zakenpaspoort, jonger dan 18 jaar 53,97
 Producten Burgerzaken
Rijbewijs Kosten €
Rijbewijs 39,78
Omwisseling buitenlands rijbewijs 39,78
Spoedaanvraag rijbewijs (extra) 34,10
 
Producten Burgerzaken 
 Overige producten publiekszaken Kosten
Legalisatie van handtekening  €13,30
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)  €41,35
Waarmerken van kopieen (per stuk)  €13,30
 
Producten Burgerzaken  
 Naturalisatie  Kosten €
Enkelvoudig verzoek (voor uzelf) , normaal tarief 881
Gemeenschappelijk verzoek (voor u en uw partner), normaal tarief 1.124
Enkelvoudig verzoek (voor uzelf), verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) 655
Gemeenschappelijk (voor u en uw partner), verlaagd tarief (vergunning asiel, staatloos) 899
Meenaturaliserende minderjarige (voor uw minderjarig kind) 130
Optie op de Nederlandse nationaliteit (enkelvoudig verzoek - voor uzelf) 187
Optie op de Nederlandse nationaliteit (gemeenschappelijk verzoek - voor u en uw partner) 319
Optie mee-opterende minderjarige kind 21

 

Bij alle gemeentebalies is betaling uitsluitend mogelijk met uw pinpas. Ook accepteren wij de creditcards VisaCard en MasterCard.

  
 

Producten Verkeer

 
Verkeersontheffing Kosten €
Rijden en parkeren buiten de vakken  
0 - 5 dagen 6,00
per maand 20,00
per jaar 12,50
Rijden waar sprake is van een rijverbod
 
 0 - 5 dagen 3,00
 per maand 20,00
 per jaar 12,50
Verkeersontheffing
   
   
   

Fietsontheffing

 
Rijden over het fietspad Achterweg (Alkmaar), de gesloten verklaring Bosweg/ Dorpsstraat (Oterleek) of bij onderbord 'fietsen toegestaan, snorfietsen niet' afgesloten binnenstad (Alkmaar). Parkeren bij stopverbod Akker 32 t/m 37 (Stompetoren) of parkeerverbod + onderbord parkeerterrein naast de RK kerk Rechtestraat (De Rijp)  
 per jaarontheffing - eenmalige aanvraagkosten 37,00
   
Duplicaat papieren ontheffing  
Duplicaat bij verlies of diefstal van een papieren ontheffing (alleen bij ontheffingen met 1 kenteken)

19,12

Gehandicaptenparkeerplaats en gehandicaptenparkeerkaart
Parkeren Kosten €
Gehandicaptenkaart met een geldigheidsduur van 5 jaar, voor het eerste jaar een instaptarief 21,90
Gehandicaptenkaart - voor verlenging voor maximaal 4 jaar - wordt leges in een aanvullend tarief in rekening gebracht 7,28
284,14
408,13
113,25
247,98
22,94
Opvragen bestuurs- en andere stukken  
Bestuurs- en andere stukken Kosten €
exemplaar van begroting/meerjarenraming, productenraming, rekening- of productenrealisatie, beleidsrapportage of managementrapportage 30,45
fotokopieën of op andere wijze gereproduceerde afschriften, aangevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en anderszins:  
1. per bladzijde A-0 formaat in kleur 15,40
2. per bladzijde A-0 formaat zwart/wit 7,70
3. per bladzijde A-1 formaat in kleur 10,25
4. per bladzijde A-1 formaat zwart/wit 5,15
5. per bladzijde A-2 formaat in kleur 7,70
6. per bladzijde A-2 formaat zwart/wit 3,85
7. per bladzijde A-3 formaat in kleur 2,10
8. per bladzijde A-3 formaat zwart/wit 1,05
9. per bladzijde A-4 formaat in kleur 1,05
10. per bladzijde A-4 formaat zwart/wit 0,50
Verstrekking van gemeentelijke bestanden alleen op één door de gemeente ter beschikking te stellen USB-stick,
Bij een tijdsbesteding < 15 minuten inclusief USB-stick
12,85
   

Laatste wijziging: 21 juni 2019