Tijdelijke atelierruimte

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Tijdelijke atelierruimte

Tijdelijke atelierruimte

ruimte tijdelijk gebruik atelier kunstenaars

Het bezit van onroerend goed in de gemeente Alkmaar is dynamisch. Soms gaat het verbouwen of verkopen van een pand snel. Soms duurt het wat langer en staat een pand of een deel daarvan enige tijd leeg. De ruimte kan in dat laatste geval geschikt zijn voor tijdelijk gebruik als atelier.

Ter ondersteuning van de beroepspraktijk van kunstenaars stelt de gemeente Alkmaar aan Alkmaarse beeldende kunstenaars ruimten beschikbaar voor gebruik als ateliers.

Aanvragen

Vul het aanmeldings- en toetsingsformulier in en verstuur deze naar:

Gemeente Alkmaar
Unit Economie & Arbeidsmarkt
Vakgroep Cultuur
Postbus 53
1800 BC Alkmaar 

Contact 

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voorwaarden

De regeling Tijdelijke Atelierruimte is uitsluitend bestemd voor beroepsmatige beeldende kunstenaars die in Alkmaar wonen. Plaatsing op de lijst vindt plaats nadat de beroepsmatigheid administratief is beoordeeld en vastgesteld. Een kunstenaar moet aantonen dat hij of zij beroepsmatig werkt aan de hand van de volgende toetsingscriteria:

  • vakmanschap, zoals opleiding en tijdsbesteding;
  • marktgerichte- en publieke kunstactiviteiten, zoals website, folder of boek;
  • erkenning van het kunstenaarschap door exposities, recensies, aankopen, opdrachten, subsidies. 

De erkenning als beroepsmatig kunstenaar geldt voor 10 jaar. Academieverlaters (tot 3 jaar na het behalen van het diploma) hebben door het behalen van hun diploma en na toetsing, een erkenning voor 5 jaar.