Tijdelijke reclame

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Tijdelijke reclame

Tijdelijke reclame

Vlaggen

Vlaggen, wimpels of vlaggenstokken zijn zonder vergunning toegestaan, maar mogen geen gevaar of hinder opleveren voor personen of goederen. Vlaggenmasten mogen zonder omgevingsvergunning worden geplaats mits de vlaggenmast niet hoger is dan zes meter en er maximaal één mast per erf wordt geplaatst.

Spandoeken

Voor het plaatsen van een of meerdere spandoeken heeft u een vergunning nodig. Spandoeken zijn voorbehouden voor tijdelijke ideële, maatschappelijke of culturele acties in Alkmaar. Commerciële reclame is niet toegestaan. Per actie of evenement mogen maximaal zeven spandoeken worden opgehangen voor een periode van maximaal zeven dagen voorafgaand aan en tijdens het evenement. Op eigen terrein mogen spandoeken maximaal drie weken voorafgaand aan en tijdens het evenement worden opgehangen.

Een spandoek moet stevig bevestigd worden zonder dat de ondergrond, achtergrond of gebruikte objecten worden beschadigd. Spandoeken die wapperen, loshangen of de verkeersveiligheid in het geding brengen worden direct verwijderd. Na afloop dient de situatie/omgeving weer in oude staat te worden teruggebracht. De afmetingen van de spandoeken dienen in overeenstemming te zijn met het omgevingsbeeld.

Banieren

Voor banieren die aard- en nagelvast zijn verbonden is een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame nodig. Voor banieren die op de openbare weg worden geplaatst is een uitstallingsvergunning nodig.

Project- en bouwborden op gemeentegrond

Voor het plaatsen van bouw- en projectborden op gemeentegrond voor een periode:
- korter dan een half jaar is een vergunning gebruik openbare weg.
- langer dan een half jaar is een omgevingsvergunning nodig. Als een project- of bouwbord wordt geplaats op het eigen terrein waarop het project of bouwwerk wordt uitgevoerd, dan is daar geen omgevingsvergunning voor nodig.

Zie ook

Buitenreclame
Illegale reclame-uitingen
Omgevingsvergunning voor reclame
Promoacties: sampling
Promoacties: flyeren
Reclame als uitstalling van (winkel-)bedrijf
Vergunningen en ontheffingen
Vrije plakplaatsen affiches

Laatste wijziging: 31 oktober 2019