Uitstallingsvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Uitstallingsvergunning

Uitstallingsvergunning

Als een ondernemer gebruik maakt van de openbare weg voor het maken van reclame, is hiervoor een uitstallingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor uitstallingen op eigen terrein, als dit terrein publiek toegankelijk is. Dus ook als de uitstalling in een portiek, een galerij of op een stoep wordt geplaatst. Een uitstallingsvergunning is geldig voor onbepaalde tijd.

Als een ondernemer gebruik maakt van de openbare weg voor het maken van reclame, is hiervoor een uitstallingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor uitstallingen op eigen terrein, als dit terrein publiek toegankelijk is. Dus ook als de uitstalling in een portiek, een galerij of op een stoep wordt geplaatst. Een uitstallingsvergunning is geldig voor onbepaalde tijd.

Aanvragen

U kunt de vergunning hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw eHerkenning nodig.
Bij de aanvraag wordt gevraagd de volgende gegevens de uploaden:

 • Situatietekening van de uitstalling op schaal met daarop aangegeven de maatvoering van de uitstalling
 • Foto van de locatie (met de eventueel al aanwezige uitstalling)

Aanvragen vergunning met eHerkenning

Wachttijd

Binnen 8 weken krijgt u reactie op uw aanvraag.

Kosten

Voor deze vergunning betaalt u leges. Daarnaast heffen wij precario als de uitstalling op gemeentegrond staat. Precariobelasting wordt niet geheven op bloembakken en uitstallingen op eigen terrein.

Toegankelijkheid en afmetingen

Goede toegankelijkheid voor bezoekers en hulpverleners moet gewaarborgd zijn.

 • De uitstallingen moeten altijd tegen de gevel staan.
 • De doorgangsruimte moet minimaal 3,50 meter zijn op wegen/ straten die worden gebruikt door voertuigen/ hulpverleningsdiensten.
 • De doorgangsruimte moet minimaal 1,20 meter zijn op trottoirs en wegen/ straten die niet bestemd zijn voor voertuigen/ hulpverleningsdiensten.

Een uitstalling in de binnenstad (tussen de singels en het Noordhollands Kanaal) mag niet

 • dieper zijn dan 0,80 meter uit de gevel van het pand waar de uitstalling bij hoort;
 • breder zijn dan de gevelbreedte minus 1,50 meter;
 • hoger zijn dan maximaal 2,00 meter.

Een uitstalling in gebieden buiten de binnenstad mag niet

 • dieper zijn dan 1,00 meter uit de gevel van het pand waar de uitstalling bij hoort;
 • breder zijn dan de gevelbreedte minus 1,50 meter;
 • hoger zijn dan maximaal 2,00 meter.

Onder bepaalde voorwaarden zijn uitstallingen op eigen terrein niet gebonden aan maximale afmetingen en hoeven ze niet tegen de gevel geplaatst te worden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Zie ook

Buitenreclame
Illegale reclame-uitingen
Omgevingsvergunning voor reclame
Promoacties: sampling
Promoacties: flyeren
Tijdelijke reclame
Vergunningen en ontheffingen
Vrije plakplaatsen affiches

Digid logo 2012 40px Uw eigen inlogcode voor de hele overheid