Vaststelling Beleidsregels Steigers en Boothuizen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Vaststelling Beleidsregels Steigers en Boothuizen

Vaststelling Beleidsregels Steigers en Boothuizen

Burgemeester en Wethouders van Alkmaar maken bekend dat in de vergadering van 13 december 2016 de `Beleidsregels Steigers en Boothuizen` zijn vastgesteld.

Doel

Het college van Burgemeester en Wethouders van de voormalig gemeente Graft- De Rijp heeft in 2011 een laatste versie van specifieke beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de realisatie van steigers en boothuizen. In de vigerende bestemmingsplannen voor Graft-De Rijp wordt naar dit specifieke beleid verwezen. Daarnaast zijn reeds vergunningen verleend op basis van het beleid. Als gevolg daarvan is harmonisatie van de beleidsregels noodzakelijk. In de toekomst kan het beleid geïntegreerd worden in het op te stellen omgevingsplan.

Reageren

Tegen de vaststelling van de `Beleidsregels Steigers en Boothuizen` is geen bezwaar of beroep mogelijk. De vastgestelde `Beleidsregels Steigers en Boothuizen` treden in werking op de dag na de publicatie en liggen ter inzage bij de balie `Vergunningen & Subsidieverlening` van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u de beleidsregels langs de elektronische weg inzien via www.alkmaar.nl/inzage

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 21 december 2016