Venten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Venten

Venten

Onder venten wordt verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

Onder venten wordt verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen; diensten aanbieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. Als u wilt gaan venten, heeft u geen vergunning nodig. Er geldt wel een aantal regels:

  • Het is van belang dat de venter in beweging is en blijft. De venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten, is géén venten.
  • Venten is verboden als aardoor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Het is verboden te venten op zondagen (met uitzondering van de koopzondagen tussen 10.00 en 21.00 uur) en op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur.

Regelgeving

  •  Algemene plaatselijke verordening gemeente Alkmaar (APV)

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 072, of stel uw vraag per e-mail