Vergunning gebruik openbare weg

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Vergunning gebruik openbare weg

Vergunning gebruik openbare weg

Voor het plaatsen van hijskranen, containers, steigers, hekwerk, bouwafscheiding, mobiele toiletten en overige zaken, op de openbare weg, heeft u een vergunning nodig.

Gaat u verbouwen, uw gevel reinigen of schilderen? En plaatst u daarvoor bijvoorbeeld een hijskraan, container, steiger, hekwerk of bouwafscheiding? Dan heeft u een vergunning nodig.

U plaatst bijvoorbeeld:

  • hijskranen
  • containers
  • steigers
  • hekwerk
  • bouwafscheiding
  • mobiele toiletten 
  • overige zaken

Let op: Wilt u een een container voor maximaal twee dagen plaatsen, dan heeft u wel een vergunning nodig, maar u betaalt geen leges en precario.

Aanvragen

U kunt de vergunning hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Aanvragen vergunning met DigiD (particulieren)
Aanvragen vergunning met eHerkenning (ondernemers)

Aanvraagtermijn

Uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de aanvraag ingediend te worden.

Kosten

U betaalt leges en we heffen precario omdat u gebruik maakt van gemeentegrond.

Gevelreiniging

Is uw pand een Rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand dan hebt u toestemming nodig van de afdeling Monumentenzorg om de gevel te reinigen.
Voor alle andere gebouwen heeft u geen toestemming nodig om de gevel te reinigen.
U moet zich houden aan de richtlijnen uitvoering gevelreiniging.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

 Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Ik wil verbouwen. Mag ik een afval- of opslagcontainer op mijn stoep zetten?

Als de stoep openbaar toegankelijk is voor publiek (óók als het uw privéterrein is), dan dient u een vergunning aan te vragen.

Ik wil verbouwen. Mag ik een bouwsteiger plaatsen?

Als de grond waarop u de steiger wilt plaatsen openbaar toegankelijk is voor publiek (óók als het uw privéterrein is), dan dient u een vergunning aan te vragen.

Ik wil verbouwen. Mag ik een hijskraan of hoogwerker plaatsen?

Als de grond waarop u de hijskraan of hoogwerker wilt plaatsen openbaar toegankelijk is voor publiek (óók als het uw privéterrein is), dan dient u een vergunning aan te vragen.

Aan wie meld ik een (half) onder water gelegen bootje of andere wrakken?

Aan de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte, via telefoonnummer 14 072. Als het gaat om wrakken in het Noordhollands Kanaal, dan dient u een melding te maken bij de provincie

Heeft gemeente Alkmaar een evenemententerrein?

Ja, er is een gemeentelijk evenemententerrein van circa 4 hectare aan de Olympiaweg in Alkmaar-West.

Kan ik het gemeentelijk evenemententerrein huren?

Ja, dat kan. Neemt u daarvoor contact op met de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte via telefoonnummer 14 072.

Wat kost het evenemententerrein?

De totale huursom is afhankelijk van zaken als het aantal dagdelen, of het om commercieel of cultureel gebruik gaat, of er krachtstroom gebruikt, etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte, telefoonnummer 14 072.