Vergunning kabels en leidingen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Vergunning kabels en leidingen

Vergunning kabels en leidingen

Wie de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het werken aan leidingen of aanbrengen van ondergrondse objecten, moet een vergunning aanvragen. Voor aanleggen, wijzigen, verplaatsen, verwijderen, etc. van kabels, buizen en ondergondse objecten, is een vergunning nodig.

Iedereen die straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het werken aan leidingen of aanbrengen van andere ondergrondse objecten zoals kabels, moet een vergunning aanvragen.

Aanvragen

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag indient, kunt u de randvoorwaarden en het door u gewenste tracé bespreken. Voor het maken van een afspraak belt u 14 072 en vraagt u naar het team Vergunningen en Subsidies.

Digitaal

Het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding kan alleen digitaal via MOOR.

 • Een vergunning vraagt u ruim van tevoren aan.
 • Een melding dient u minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden in.

 Bij het digitaal indienen heeft u de volgende documenten nodig.

 1. Een tekening in PDF en/of DWG van de nieuwe situatie waarop duidelijk is aangegeven, de plaats van de aan te leggen / verwijderen /wijzigen kabels en leidingen. Voorwaarden aan de tekening:
  • De schaal van de tekening voor kabels en leidingen mag niet groter zijn dan 1:500;
  • De tekening moet voorzien zijn van maataanduidingen en annotatie;
  • Formaat van de tekening moet groter zijn dan A4;
  • Op de tekening moet een legenda voorzien zijn van tekeningnummer, projectnummer, datum en gebruikte schaal.
 2. Is een gestuurde boring nodig? Dan is een boorplan met toebehoren (inclusief dimensionering) in PDF /DWG nodig.
 3. Heeft het werk invloed op het verkeer (motorvoertuigen, fietsers, voetgangers) dien dan minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het instellen van de maatregel bij MOOR een verzoek in voor een tijdelijke verkeersmaatregel, welke voldoet aan CROW 96b.

Afhandeling

De afhandeling van uw aanvraag gebeurt via MOOR.

 • Zorg voor tijdig indienen van een aanvraag. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Als het gaat om een aanvraag waarbij op derde(n) gedoogplicht rust, dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

Kosten

U betaalt leges en een herstraattarief.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)

Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

 

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR)

MOOR is het digitale meldpunt voor graafmeldingen en vergunningenaanvragen. Hiervoor heeft u een account nodig. Alle nutsbedrijven die in de gemeente actief zijn, beschikken hierover. Als u werkzaamheden uitvoert voor een nutsbedrijf en nog niet over een account beschikt, neem dan contact op met het nutsbedrijf. In andere gevallen belt u het team Vergunningen en Subsidies via 14 072.

Indienen aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

Een tijdelijke verkeersmaatregel kunt u tegelijk met de graafvergunning cq. opbreekmelding in het meldsysteem MOOR indienen.