Vuurwerk, vergunning transport consumentenvuurwerk

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Vuurwerk, vergunning transport consumentenvuurwerk

Vuurwerk, vergunning transport consumentenvuurwerk

Het transport van consumentenvuurwerk is routeplichtig in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Voor het afleveren van consumentenvuurwerk bij de detailhandel is veelal ontheffing nodig om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen.

Het transport van consumentenvuurwerk is routeplichtig in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Voor het afleveren van consumentenvuurwerk bij de detailhandel is veelal ontheffing nodig om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen.

Hoe vraag ik het aan?

Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in via omgevingsvergunning@alkmaar.nl of per post:
Gemeente Alkmaar
Unit Vergunning- en Subsidieverlening
Postbus 53
1800 BC  Alkmaar

Kosten

Voor de ontheffing route gevaarlijke stoffen worden leges in rekening gebracht.