Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Verhuizen

Home > Inwoners > Burgerzaken > Verhuizen

Verhuizen

Verhuist u binnen, naar of uit gemeente Alkmaar, dan moet u dit melden.
Lees onderstaande informatie goed door.

 • Verhuist u binnen de gemeente Alkmaar, geef dan binnen vijf dagen na uw verhuizing of maximaal één maand voor de verhuizing uw nieuwe adres door.
 • Verhuist u naar een andere gemeente, geef dan uw nieuwe adres door aan de nieuwe woongemeente.
 • Verhuist u vanuit het buitenland dan moet u persoonlijk langskomen. Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 072 voor een eerste vestiging vanuit het buitenland.
 • Vertrekt u voor langer dan acht maanden naar het buitenland, lees dan de informatie over emigreren.

Let op: Als u uw verhuizing binnen Nederland niet aan ons doorgeeft en bent uitgeschreven naar 'adres onbekend' moet u (en eventueel uw gezinsleden) eerst persoonlijk langskomen. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 072 voor een eerste vestiging vanuit het buitenland.

Voor uzelf / voor anderen

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft zelf de verhuizing door, maar u mag ook voor anderen de verhuizing doorgeven:

 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij op hetzelfde adres wonen;
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
 • ouders voor inwonende kinderen vanaf 16 jaar;
 • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als zij op hetzelfde adres wonen;
 • de curator voor degene die onder zijn / haar curatele staat;
 • een zorginstelling / zaakwaarnemer voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen en zelf niet in staat is dit te doen.

Doorgeven

Dit kan op drie manieren. Controleer van tevoren of u aanvullende documenten moet opsturen of meenemen. Als dat zo is, kunt u de verhuizing niet met DigiD doorgeven, maar alleen schriftelijk of persoonlijk aan de balie in het Stadskantoor of in één van de Servicepunten.

Let op: Om een verhuizing schriftelijk of aan de balie door te geven vult u altijd het verhuisaangifteformulier in. Vergeet ook niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs(Dit is niet nodig indien u uw verhuizing via Digid doorgeeft). Soms moet ook de hoofdbewoner of de huurder / eigenaar schriftelijke toestemming voor inwoning geven.

Eventuele extra bewijsstukken

 • Gaat u inwonen of met iemand samenwonen, dan moet de hoofdbewoner schriftelijk toestemming voor inwoning geven. Ook als u weer bij uw ouder(s) gaat wonen. De hoofdbewoner moet de ‘toestemming inwoning’ op het verhuisaangifteformulier invullen.
 • Gaat u een kamer huren of een huis delen, dan heeft u toestemming voor inwoning nodig van de huurder / eigenaar met wie u het huis deelt plus een kopie van zijn / haar ID òf een kopie van het huurcontract. De huurder / eigenaar moet de ‘toestemming inwoning’ op het verhuisaangifteformulier invullen. Stuur ons het volledig ingevulde formulier per mail of post.
 • Gaat u anti-kraak wonen, dan is een kopie bruikleenovereenkomst nodig.
 • Gaat u in een zorginstelling wonen, neem of stuur dan een kopie van de plaatsingsovereenkomst of de schriftelijke toestemming van de zorginstelling mee.

Digitaal met DigiD


Let op! Dit kan alleen als er geen aanvullende documenten (zie hierboven) benodigd zijn. Als u documenten (bewijsstukken) moet meesturen of mailen zie dan ''Schriftelijk'.

Schriftelijk

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisaangifteformulier (pdf) op met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Dit kan per mail of in een envelop naar Gemeente Alkmaar, Unit Burgerzaken PDV1, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar.

Aan de balie Burgerzaken

Kom u naar één van de balies in het Stadskantoor of in de Servicepunten De Mare, Graft of Schermerhorn. Dit kan alleen op afspraak binnen de openingstijden.

Neem het vooraf ingevulde en ondertekende verhuisaangifteformulier mee en een geldig identiteitsbewijs (en eventueel overige bewijsstukken, zie bij Doorgeven).

De afspraak wijzigen kan met DigiD via MijnAlkmaar of bel met 14072.

Wachttijd

Het duurt ongeveer een week voordat de adreswijziging is verwerkt. Via www.mijnoverheid.nl kunt u zelf ook nakijken of uw gegevens gewijzigd zijn.

Onjuiste inschrijving

Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen, lees dan Verzoek tot uitschrijving.

Meer informatie

Geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen

Instanties die de adreswijziging doorkrijgen

Instanties die in de Basis Registratie Personen (BRP) kijken

 

 

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

 

 

Laatste wijziging: 19 december 2017