Verhuizing doorgeven

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont. Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente en uw adreswijziging (verhuisaangifte) doorgeven.

Als u binnen of naar de gemeente Alkmaar verhuist, dan bent u wettelijk verplicht dit aan ons door te geven. Want alleen als wij het nieuwe adres weten en registreren, kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals paspoort en vergunningen. Dit kan vanaf één maand van tevoren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Verhuist u naar een andere gemeente, geef de verhuizing dan daar door.

Er wordt regelmatig controle uitgevoerd op de inschrijvingen bij de gemeente. Ook een huisbezoek kan hierbij worden ingezet.

Let op! De gemeente Alkmaar kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

 • Komt u vanuit het buitenland en wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden (opnieuw) in Nederland (Alkmaar) wonen dan moet u (en eventueel uw gezinsleden) persoonlijk langskomen. Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 072 voor een eerste (of her)vestiging vanuit het buitenland.
 • Komt u uit het buitenland en bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te werken of studeren? Dan komt u langs voor de registratie niet-ingezetenen.
 • Vertrekt u voor langer dan acht maanden naar het buitenland, lees dan de informatie over emigreren.
 • Als u uw verhuizing binnen Nederland niet aan ons doorgeeft en bent uitgeschreven naar 'adres onbekend' moet u (en eventueel uw gezinsleden) eerst persoonlijk langskomen. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 072 voor een eerste (of her)vestiging vanuit het buitenland.


Wie kan het nieuwe adres doorgeven?               

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • De ouder of voogd/verzorger voor zijn/haar kind jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Een zorginstelling / zaakwaarnemer voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen en zelf niet in staat is dit te doen

Doorgeven

Dit kan op drie manieren. Controleer van tevoren of u aanvullende documenten moet opsturen of meenemen. Als dat zo is, kunt u de verhuizing niet met DigiD doorgeven, maar alleen schriftelijk of persoonlijk aan de balie in het Stadskantoor of in één van de Servicepunten.

Let op: Om een verhuizing schriftelijk of aan de balie door te geven vult u altijd het verhuisaangifteformulier in. Vergeet ook niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (dit is niet nodig indien u uw verhuizing via Digid doorgeeft). Soms moet ook de hoofdbewoner of de huurder / eigenaar schriftelijke toestemming voor inwoning geven.

Eventuele extra bewijsstukken

 • Gaat u inwonen of met iemand samenwonen, dan moet de hoofdbewoner schriftelijk toestemming voor inwoning geven. Ook als u weer bij uw ouder(s) gaat wonen. De hoofdbewoner moet de ‘toestemming inwoning’ op het verhuisaangifteformulier invullen.
 • Gaat u een kamer huren of een huis delen, dan heeft u toestemming voor inwoning nodig van de huurder / eigenaar met wie u het huis deelt plus een kopie van zijn / haar ID òf een kopie van het huurcontract. De huurder / eigenaar moet de ‘toestemming inwoning’ op het verhuisaangifteformulier invullen. Stuur ons het volledig ingevulde formulier per mail of post.
 • Gaat u anti-kraak wonen, dan is een kopie bruikleenovereenkomst nodig.
 • Gaat u in een zorginstelling wonen, neem of stuur dan een kopie van de plaatsingsovereenkomst of de schriftelijke toestemming van de zorginstelling mee.

Digitaal met DigiD

Let op! Dit kan alleen als er geen aanvullende documenten (zie hierboven) benodigd zijn. Als u documenten (bewijsstukken) moet meesturen of mailen zie dan ''Schriftelijk'.

Inloggen met DigiD om uw verhuizing door te geven:

Schriftelijk

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisaangifteformulier (pdf) op met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Dit kan per mail of in een envelop naar Gemeente Alkmaar, Unit Burgerzaken PDV1, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar.

Aan de balie Burgerzaken

Kom u naar één van de balies in het Stadskantoor of in de Servicepunten De Mare, Graft of Schermerhorn. Dit kan alleen op afspraak binnen de openingstijden.

Neem het vooraf ingevulde en ondertekende verhuisaangifteformulier mee en een geldig identiteitsbewijs (en eventueel overige bewijsstukken, zie bij Doorgeven).

De afspraak wijzigen kan met DigiD via MijnAlkmaar of bel met 14072.

Wachttijd

Het duurt ongeveer een week voordat de adreswijziging is verwerkt. Via www.mijnoverheid.nl kunt u zelf ook nakijken of uw gegevens gewijzigd zijn.

Onjuiste inschrijving

Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen, lees dan Verzoek tot uitschrijving.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Instanties die de adreswijziging doorkrijgen

Instanties die in de Basis Registratie Personen (BRP) kijken

Geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen