Verkeersveiligheid

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Iedereen woont graag in een verkeersveilige omgeving.

Op verschillende plekken richt de gemeente Alkmaar haar wegen daarom overzichtelijker en veiliger in. Hierbij speelt zij in op diverse meldingen van bezorgde bewoners.

Het is de taak van de gemeente om deze zorgpunten op basis van ervaring en kennis zo objectief mogelijk te beoordelen en zo nodig de juiste maatregelen te treffen. Hierbij wordt grotendeels gebruik gemaakt van de principes uit de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig. De gemeente sluit hierbij aan door in te zetten op de onderwerpen ‘infrastructuur’, ‘handhaving’ en ‘educatie’.

 Voor het creëren van een verkeersveilige omgeving heeft de gemeente ook de hulp nodig van bewoners als gebruiker en van politie en Stadstoezicht als handhaver. Door zoveel mogelijk samen te werken maken we Alkmaar zo verkeersveilig mogelijk.

Vraagt u zich af wat u als bewoner kunt doen aan te hard rijden, de veiligheid rondom school of aan andere verkeersonveilige situaties? Lees dan hieronder wat u kunt doen.


Verkeersveiligheid in de wijk
Aanleggen zebrapad
Verkeersveilige schoolomgeving
Melding doen
  

Verkeersveiligheid in de wijk: te hard rijden

Hoge snelheid in woonwijken is een veel gehoord probleem. Vaak wordt er onbewust te hard gereden of beseffen bewoners niet wat de gevaren zijn. Hoe hoger de rijsnelheid is, hoe groter de kans op ongevallen met een ernstige afloop bij een botsing. Om hierop in te kunnen spelen, zijn er verschillende manieren bedacht voor u als bewoner om iets te doen aan de verkeersveiligheid in uw eigen buurt. Lees verder >>>

(On)veiligheid bij het oversteken: het aanleggen van een zebrapad

Wanneer het verzoek binnenkomt om een zebrapad aan te leggen, moet eerst onderzocht worden of een middeneiland geen betere oplossing is. Een zebrapad is een voorrangsmaatregel en bedoeld om de wachttijd voor overstekende voetgangers te verkorten. In principe wordt een zebrapad alleen toegepast op 50 km/uur-wegen en niet binnen 30 km-zones. Lees verder >>>

Verkeersveilige schoolomgeving

Het is belangrijk dat de schoolomgeving een veilige plek is voor kinderen. Zij moeten zich veilig rond de school kunnen bewegen. Vandaar dat de directe schoolomgeving bij voorkeur autovrij is, en anders autoluw. Dit is vooral van belang rond de tijden dat de school begint en uitgaat. Daarnaast moet de route naar school veilig zijn. Voor een veilige schoolomgeving is het daarom ongewenst dat automobilisten kriskras parkeren en aan- en afrijden bij school. Lees verder >>>  

 

Melding doen

Maakt u zich zorgen over een onveilige verkeerssituatie in uw buurt of wijk? Dit kunt u doorgeven via VerbeterDeBuurt. Download hiervoor de app op uw smartphone of tablet of kijk op VerbeterDeBuurt Alkmaar

Bij VerbeterDeBuurt kunt u uitleggen waarvan u melding doet, eventueel een foto uploaden van de betreffende situatie en de locatie opgeven waar het probleem zich voordoet. Vervolgens is het de bedoeling dat u medestanders en stemmen verzamelt via Twitter of Facebook.


[1] ROV Utrecht (2003). Spitsuur rond school. Honderd ideeën voor duurzaam veilig schoolverkeer.
[2] Waaronder: basisschool De Vlieger in Alkmaar, bassischool de Vinckhuysenschool in West-Graftdijk en basisschool W.J. Driessenschool in Grootschermer.

Laatste wijziging: 13 november 2018