Verslag vervolgbijeenkomst 14 december 2015

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Verslag vervolgbijeenkomst 14 december 2015

Verslag vervolgbijeenkomst 14 december 2015

Op 14 december werd de input voor de Cultuurnota 2020 Vison besproken met een groep van zestig deelnemers. In september werd al een start gemaakt met het interactief opstellen van de Cultuurnota 2020 Vision. Met een kerngroep van twintig meeschrijvers is daarna hard gewerkt om de ideeën over het cultuurbeleid in Alkmaar op papier te zetten. Input werd verzameld via een open online document, email, Facebook en Twitter. De meeschrijvers leverden belangrijke stukken aan voor de nieuwe nota.

Aan de hand van de drie kernthema’s produceren, jongeren en vernieuwen gingen vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen, betrokken inwoners waaronder jongeren voor een tweede keer met elkaar in gesprek. Wethouder Anjo van de Ven trapte af met een eerste reactie op de input: de positie van Alkmaar als urban hub, het idee van open source werkplaatsen op het thema produceren, een digitaal platform voor jongeren en aandacht voor kwaliteit, samenwerken en ruimte voor pioniers op het thema vernieuwen. In drie groepen werden de drie kernthema’s verder aangescherpt en aangevuld.

Jip Reidinga inspireerde het gesprek over het thema jongeren met een presentatie over haar project Museumstraat http://www.museumstraat.nl/. Hans van Eeden liet zien hoe gemeente en culturele ondernemers samenwerken aan de totstandkoming van de 3D Makers Zone MAAK in Haarlem http://www.maakhaarlem.nl/. Ilse van Dijk vertelde over de komst van De Karavaan naar Alkmaar http://www.karavaan.nl. De Karavaan maakt vernieuwend theater op locatie en inspireert zich in het nieuwe programma op de diversiteit die Alkmaar te bieden heeft. Van de historische binnenstad en haar nieuwe onderkomen De Kapelkerk, tot het strand en de duinen.

Belangrijke input op de vervolgconferentie was het nog steeds actuele belang van Alkmaar als ‘stad met allure’ en de ‘basis op orde’ uit de vorige cultuurnota, aandacht voor beroepskunstenaars en ouderen, en de centrale rol van het onderwijs in het stimuleren van jongerencultuur en vernieuwende cultuurvormen. Op basis van alle input wordt de nota opgesteld en begin 2016 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders voor behandeling in de raad.

Lees ook

Verslag van de startconferentie

Beeldverslag van de startconferentie

Laatste wijziging: 21 december 2015