Verslag werksessie 30 november 2016 - Cultuurnota Vision 2020

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Verslag werksessie 30 november 2016 - Cultuurnota Vision 2020

Verslag werksessie 30 november 2016 - Cultuurnota Vision 2020

Naar aanleiding van de Cultuurnota Vision 2020, die in april van dit jaar vastgesteld is in de raad, vond op woensdag 30 november 2016 een werksessie plaats in Hal25. De werksessie had ten doel om alle grote en middelgrote instellingen in Alkmaar te ondersteunen bij het opnemen van de in de nota geschetste ontwikkelingen in de jaarplannen. Belangrijk aandachtspunt was samenwerking. Door samen te werken kunnen we als stad Alkmaar de ambities uit de cultuurnota beter verwezenlijken.

De dag stond onder leiding van Chris Keulemans. Keulemans is schrijver, journalist en docent, was directeur van debatcentrum De Balie en oprichter van de Tolhuistuin in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de instellingen gaven een wervende pitch over hun organisatie in relatie tot de speerpunten uit de nota: Productie, Vernieuwing en Jongeren. Wat gebeurt er al, wat zijn plannen en ideeën voor de toekomst, met wie zou je kunnen samenwerken?

Met hulp van experts en vertegenwoordigers van de collega-instellingen werden plannen uitgewisseld en aangescherpt. Thema’s die aan de orde kwamen, waren onder andere de aandacht voor nieuwe media in het bereiken van jongeren, samenwerking rond het binden van creatief talent aan stedelijke (culturele) uitdagingen en evenementen, en samenwerking rond culturele festivals en het gebruik van productiefaciliteiten en presentatieplekken. Daarnaast werd het belang van een gezamenlijke stadsprofilering om de ambitie als culturele hub van de randstad en regio waar te maken breed onderstreept.

De instellingen – Artiance, Bibliotheek Kennemerwaard, Filmhuis Alkmaar, Grafisch Atelier, Karavaan, Kunstuitleen, Poppodium, Stedelijk Museum Alkmaar, Theater de Vest en Grote Sint Laurenskerk - gaan de komende periode aan de slag met de vertaling van de ideeën naar activiteiten. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de culturele ambities van de stad voor 2020!

Bekijk hier het beeldverslag van de dag.

Laatste wijziging: 08 december 2016