Volmacht / Iemand anders laten stemmen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Volmacht / Iemand anders laten stemmen

Volmacht / Iemand anders laten stemmen

Bent u op de verkiezingsdag zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uit brengen met een volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

-

Onderhandse volmacht via uw stempas

Voor zowel de Provinciale Statenverkiezing, de Waterschapsverkiezing als de Europees Parlementsverkiezing kunt u een Alkmaarse kiezer onderhands machtigen. U vult het volmachtgedeelte in op achterkant van uw stempas en plaatst uw handtekening. Vervolgens geeft u uw stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer.

-

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. 

Met de schriftelijke volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen of een kiezer uit Alkmaar als u bijvoorbeeld door vakantie uw stempas niet kunt omzetten in een onderhandse volmacht.

U vult samen het formulier in en levert het in bij uw gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

- Het formulier voor schriftelijke volmacht voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn door de gemeente. 

- Schriftelijke volmacht voor de Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019. Het formulier moet uiterlijk 17 mei 2019 ontvangen zijn door de gemeente. 

-

Let op

  • Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u een schriftelijke volmacht alleen verlenen aan een kiezer uit provincie Noord-Holland.
  • Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde ook binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwartier wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.

 

  • De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Het formulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk de vrijdag voor de verkiezingsdag ontvangen zijn door de gemeente.

  • De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag zelf invullen op uw stempas.