Voorbereidingsbesluiten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Voorbereidingsbesluiten

Voorbereidingsbesluiten

Bij ruimtelijke plannen wordt een onderscheid gemaakt in bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies.

Wat is een voorbereidingsbesluit?

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeente aan dat het nodig is om voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Hiermee wordt voorkomen dat voor ontwikkelingen die passen in het oude bestemmingsplan, maar die niet gewenst zijn in het nieuwe bestemmingsplan, toch een omgevingsvergunning moet worden verleend.

Door het voorbereidingsbesluit ontstaat voor maximaal één jaar een aanhoudingsplicht voor een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit betekent dat een aanvraag om omgevingsvergunning, ook al past hij in het oude bestemmingsplan, wordt aangehouden.

Past de aanvraag ook in het toekomstige bestemmingsplan, dan kan deze aanhouding worden opgeheven. Een voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Inzage
Bekijk de pagina plannen ter inzage voor de van kracht zijnde voorbereidingsbesluiten.

 

Zie ook:

Laatste wijziging: 02 februari 2017