Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Woonurgentie

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Woonurgentie

Woonurgentie

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in zeer specifieke noodgevallen, anders benadelen wij andere woningzoekenden.

6 redenen woonurgentie

 

1. Verblijf in tijdelijke opvang

U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. Ook woont u in een tijdelijke opvang en u wil weer zelfstandig wonen.

2. Mantelzorg

U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen.

3. Medische en/of sociale indicatie

U heeft medische en/of sociale problemen waarvoor verhuizing naar een andere woning nodig is.

4. Lichamelijke en psychische problemen door woonsituatie

Uw woonsituatie is zo verstoord dat er zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke belasting is. Let op: U heeft een schriftelijke verklaring van uw zorgprofessional nodig.

5. Onbewoonbare woning

U kan de woning niet meer gebruiken omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.

6. Calamiteit

Uw woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming).

Voor alle andere situaties is urgentie dus (in principe) niet mogelijk. Zie tabblad "Lees meer".

Op tabblad "Voorwaarden" leest u de voorwaarden per situatie.

Aanvragen

Via de digitale urgentiewijzer. Het Vierde Huis neemt aanvragen van inwoners uit de gemeente Alkmaar in behandeling. Dit gaat niet via ons.
Het indienen van de aanvraag is gratis. In de urgentiewijzer leest u welke bewijsstukken u moet bijvoegen, waaronder een uittreksel basisregistratie personen (BRP) Op het uittreksel moet uw adreshistorie, burgerlijke staat, uw eventuele echtgeno(o)t(e) en/of  kinderen staan.

Vul het contactformulier van het Vierde Huis als u hulp nodig heeft bij het indienen. Zij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Behandeling aanvraag

Na ontvangst van het aanvraagformulier met de bewijsstukken neemt het Vierde Huis contact met u op. Houd er rekening mee dat de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 8 weken in beslag neemt.

Na woonurgentie zelf op zoek

U moet zelf reageren op het aanbod op de website van SVNK. Over het algemeen krijgt u geen urgentie voor eengezinswoningen. De urgentie is 6 maanden geldig. Is het na 3 maanden niet gelukt woonruimte te vinden, dan neemt Het Vierde Huis contact met u op. U krijgt dan een woning aangeboden. Dit is een eenmalig aanbod. Weigert u de voor u gezochte woning, dan vervalt de urgentie.

Laatste wijziging: 23 juli 2017