Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Woonurgentie

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Woonurgentie

Woonurgentie

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

Huisvestingswet (artikel 12)

Huisvestingsverordening

Beleidsregels voor urgenties

Inkomensvoorwaarden

Inkomen moet passend zijn voor sociale-huurwoning. Het inkomen van een urgente moet voldoen aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
Dat betekent:

 • In ieder geval onder de € 38.402
 • En bij voorkeur onder de € 34.911

Voor mensen met een medische indicatie geldt geen inkomensgrens.

Overige voorwaarden per situatie

Verblijf in tijdelijke opvang

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U heeft uw woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld en u woont om die reden nu in een tijdelijke opvang.

Urgentie op deze titel is niet mogelijk bij verblijf in een tijdelijke opvang om een andere reden, bijvoorbeeld bij psychische problemen of verslaving. Dan is misschien wel urgentie mogelijk via sociale indicatie. 

Mantelzorg

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U geeft mantelzorg of wilt mantelzorg gaan geven in de regio Alkmaar of u ontvangt mantelzorg of wilt mantelzorg ontvangen in de regio Alkmaar.
 • De behoefte aan mantelzorg van u of degene die u gaat verzorgen, is vastgesteld in het Wmo-gesprek bij de gemeente.

Zorg altijd eerst dat het Wmo-gesprek is geweest. Met de aanvraag om urgentie stuurt u mee het Wmo besluit waarin staat dat er inderdaad behoefte is geven of ontvangen van mantelzorg.

Medische en/of sociale indicatie

Voor medische en sociale indicatie geldt:

 • U bent meerderjarig.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Alkmaar.
 • U heeft nu zelfstandige woonruimte of u heeft zelfstandige woonruimte gehad in de afgelopen 12 maanden.
 • De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld.
 • U bent niet in staat om zelf een woning te vinden binnen 6 maanden.
 • De huidige woning is niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor uw probleem.
 • U staat langer dan 1 jaar ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) in de regio Alkmaar. Is dat niet het geval, dan dient u een maatschappelijke binding te hebben aan de regio Alkmaar.

Maatschappelijke binding betekent dat u de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in de regio Alkmaar heeft gewoond. Als iemand korter dan 1 jaar staat ingeschreven en ook geen maatschappelijke binding heeft, is deze urgentie niet mogelijk. Iemand met een economische binding komt niet in aanmerking voor deze urgentie.

Voor medische indicatie geldt ook:

 • De woonomstandigheden zijn onhoudbaar door uw medische situatie en daarom moet u verhuizen naar een andere woning.
 • Na ontvangst van de aanvraag wordt advies gevraagd aan een medisch deskundige. Uit het advies moet blijken dat de situatie inderdaad onhoudbaar is en verhuizing noodzakelijk is.

Bij een urgentie op medische indicatie stelt Het Vierde Huis een zoekprofiel vast. De urgentie geldt alleen voor woningen die voldoen aan dit profiel.

Voor sociale indicatie geldt ook:

 • Uw inkomen voldoet aan artikel 11 van de Huisvestingsverordening.
 • Er is sprake van ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek die verband houdt met de woonomstandigheden.
 • Er is de afgelopen 6 maanden al medicatie en/of therapie geweest maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing.
 • Andere zelfstandige woonruimte kan zorgen voor de oplossing van de problemen.

Onbewoonbare woning

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • U moet uw huurwoning verlaten omdat die onbewoonbaar is verklaard.
 • Uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd.
 • U staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbewoonbaar is verklaard.

Urgentie is niet mogelijk voor de eigenaar/bewoner van een koopwoning. De eigenaar van een koopwoning is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn woning.

Calamiteit

 • U bent meerderjarig.
 • Uw inkomen voldoet aan artikel 3 van de Huisvestingsverordening.
 • Uw woning ligt in de regio Alkmaar.
 • U kunt uw woning niet gebruiken door een calamiteit.
 • De calamiteit is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor de calamiteit.
 • U staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) op het adres van de woning die onbruikbaar is.

Laatste wijziging: 23 juli 2017