Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Vrijwilligersverzekering

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Bij schade vult u het schadeformulier vrijwilligers in. Voeg bewijsstukken toe als u die heeft, zoals foto's en de aansprakelijkstelling. Het formulier wordt rechtstreeks verzonden naar de verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden B.V. te Alkmaar. U ontvangt per e-mail een bevestiging.

Voor wie

De vrijwilligersverzekering is er voor alle vrijwilligers uit de gemeente Alkmaar die schade oplopen of veroorzaken. Als u bijvoorbeeld een wedstrijd fluit bij een (sport)vereniging bent u verzekerd. Doet u echter mee als speler, dan doet u dat wel vrijwillig, maar dat wordt niet gezien als vrijwilligerswerk volgens de Vrijwilligersverzekering. U beoefent dan een sport als hobby. De verzekering geldt dus alleen als u vrijwilligerswerk uitvoert.

Definitie

De definitie die de verzekeraar hiervoor aanhoudt is:

De verzekering geldt voor degene die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Denk hierbij ook aan stagiaires die een maatschappelijke stage lopen en mantelzorgers.

Vrijwilligersorganisatie

Een vrijwilligersorganisatie kan in bepaalde gevallen aanspraak doen op de vrijwilligersverzekering.

Diverse verzekeringen

  • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

Kijk ook op het tabblad Lees meer.

 

Zie ook

Laatste wijziging: 14 december 2017