WKPB verklaring

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > WKPB verklaring

WKPB verklaring

Door de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt u eenvoudig inzicht in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Wie een huis of een stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of niet mee mag, of wat hij er mee moet. Door de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt u eenvoudig inzicht in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Voor inzage in of een afschrift van het besluit dat ten grondslag ligt aan de beperking kunt u voor de gemeentelijke aangelegenheden terecht bij de gemeente. Voor niet-gemeentelijke beperkingen neemt u contact op met het Kadaster.

Hoe vraag ik een WKPB-verklaring aan?

Stuur een mail naar balieV&S@alkmaar.nlĀ  en geef in uw mail duidelijk aan om welke perceel het gaat.

Wachttijd

Na ontvangst van uw e-mail krijgt u de WKPB-verklaring binnen vijf werkdagen per mail toegestuurd. Aan de balie op het stadskantoor krijgt u direct inzage in de opgelegde beperkingen

Hoe zie ik de WKPB-registratie in?

Via de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening in het Stadskantoor.
Maak hiervoor eerst een afspraak.
Dit kan op drie manieren:

Maakt u de afspraak digitaal? Geef in het veld opmerking aan om welk adres het gaat waarvan u de WKPB-registratie wilt inzien. Geef ook uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres op.
In deze registratie zijn Gemeentelijke beperkingen opgenomen. Een overzicht van de publiekrechtelijke beperkingen van het Rijk, waterschap en provincie zijn aan te vragen en in te zien bij het Kadaster en bij andere organisaties die toegang hebben, zoals notarissen.

Kosten

Er kunnenĀ leges verbonden zijn aan dit product.

Gemeenten registreren gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in hun eigen registratie. Via de Landelijke Voorziening WKPB worden deze beperkingen ontsloten.

Wat is het?

Wie een huis of een stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of niet mee mag, of wat hij er mee moet. Zo kan bijvoorbeeld een woning met de status monument de mogelijkheden beperken. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Beperkingen kunnen worden opgelegd door de gemeente, maar ook door de provincie of het Rijk.

Publiekrechtelijke beperkingen

De rechtstoestand van een onroerend goed wordt bepaald door publiekrechtelijke beperkingen zoals:

  • een aanwijzing tot rijksmonument of gemeentemonument
  • een aanschrijving tot het treffen van voorzieningen
  • het aanbrengen van verbeteringen of bouwkundige ingrepen aan een woning
  • voorschriften in een bestemmingsplan of een onbewoonbaarverklaring;
  • voorschriften in het kader van milieubeheer of veiligheidsbeleid.