Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

WKPB verklaring

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > WKPB verklaring

WKPB verklaring

Gemeenten registreren gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in hun eigen registratie. Via de Landelijke Voorziening WKPB worden deze beperkingen ontsloten.

Wat is het?

Wie een huis of een stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of niet mee mag, of wat hij er mee moet. Zo kan bijvoorbeeld een woning met de status monument de mogelijkheden beperken. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Beperkingen kunnen worden opgelegd door de gemeente, maar ook door de provincie of het Rijk.

Publiekrechtelijke beperkingen

De rechtstoestand van een onroerend goed wordt bepaald door publiekrechtelijke beperkingen zoals:

  • een aanwijzing tot rijksmonument of gemeentemonument
  • een aanschrijving tot het treffen van voorzieningen
  • het aanbrengen van verbeteringen of bouwkundige ingrepen aan een woning
  • voorschriften in een bestemmingsplan of een onbewoonbaarverklaring;
  • voorschriften in het kader van milieubeheer of veiligheidsbeleid.

Laatste wijziging: 01 april 2016