Wat is een BIZ?

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Wat is een BIZ?

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een bedrijventerrein of een winkelstraat), waarbinnen de daar gevestigde gebruikers en eigenaren van de panden samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente standaard aan onderhoud en investeringen doet.

Alle niet-woningen (gebruikers en, naar keuze, ook de eigenaren) in het desbetreffende gebied betalen een BIZ-bijdrage die de gemeente als belasting int. Als een bedrijfspand leeg staat, betaalt de eigenaar de heffing. De gemeente keert het geld in de vorm van een subsidie uit aan de BIZ-vereniging of -stichting in dat gebied. Die gebruikt het vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Wettelijk kader

Per 1 januari 2015 is de Wet op de bedrijveninvesteringszones van kracht. Dit is een voortzetting van de Experimentenwet BI-zones die van 2009 tot en met 2014 van kracht was.

Laatste wijziging: 25 februari 2016