Wat valt onder de verantwoordelijkheid van Stadstoezicht?

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Wat valt onder de verantwoordelijkheid van Stadstoezicht?

Wat valt onder de verantwoordelijkheid van Stadstoezicht?

Stadstoezicht heeft als taak het toezicht houden en het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in alle wijken van Alkmaar. In samenwerking met partners, bijvoorbeeld de politie en Stadsreiniging, zorgt Stadstoezicht voor het schoon, heel en veilig te houden van het publieke domein.

De handhavers van Stadstoezicht houden toezicht op de naleving van de regels die er zijn om de leefbaarheid in de stad te behouden of verbeteren en om ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen. De handhavers zijn het grootste gedeelte van hun tijd in uniform zichtbaar op straat aan het werk. Stadstoezicht is ook verantwoordelijk voor het cameratoezicht in de binnenstad.

De handhavers van Stadstoezicht surveilleren te voet, op de fiets, per auto, scooter of in de boot, van 07.00 tot 22.30 uur, ook in de weekeinden.

De handhavers hebben een brede opsporingsbevoegdheid. Zij houden onder meer toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening.

Een greep uit de reeks overtredingen waartegen handhavers kunnen optreden:

 • verkeerd aanbieden of dumpen van huishoudelijk afval of grofvuil
 • loslopende honden in gebieden waar dat niet is toegestaan
 • wildplassen
 • onrechtmatig gebruik van gemeentegrond
 • geparkeerde autowrakken, aanhangerwagens of langdurig op straat gestalde caravans
 • fietsen of scooteren in voetgangersgebieden
 • verkeerd of hinderlijk geparkeerde voertuigen buiten de gebieden waar betaald parkeren van kracht is of de vergunninghoudersgebied
 • overtredingen te water: hinderlijk of te snel varen of varen zonder vaarbewijs
 • hanggroep die hinder veroorzaakt, troep maakt of alcohol nuttigt
 • lozen van chemicaliën of olieproducten op de weg, het riool of in het gemeentegroen
 • controle Drank- en horecawetgeving.

Voor klachten of meldingen belt u 14 072 of doet u digitaal een melding.

Voor welke zaken moet u bij de politie zijn in plaats van bij Stadstoezicht?

In geval van ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld kunt u daarvan melding maken bij de politie.

 • In noodgevallen belt u met 112.
 • Als het zonder sirene kan, belt u met 0900-8844.
 • Voor minder dringende situaties belt u uw wijkagent (kies voor uw eigen gebied).

Afval overlast 1

Laatste wijziging: 28 maart 2018