Waterplan De Hoef

Er is een fout opgetreden!

Waterplan De Hoef

Project Hoefplan in volle gang

De werkzaamheden van Waterplan Alkmaar project De Hoef Noord-West zijn inmiddels gestart.

Waterplan De Hoef Overzicht plangebied

In de omgeving Judith Leysterstraat-Hobbemalaan worden werkzaamheden uitgevoerd om het rioolstelsel te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. In diverse groenstroken worden wadi's aangelegd.

Dit zijn met gras begroeide greppels die het hemelwater opvangen. Op een aantal plekken in het wegdek worden ook waterdoorlatende infiltratiegoten aangelegd. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente en Stadswerk072 uitgevoerd door Schot Infra B.V.. Tijdens de werkzaamheden is een servicemedewerker van Schot Infra B.V. aanwezig. Deze medewerker beantwoordt gedurende de werkzaamheden vragen over het werk en de bereikbaarheid. Ook assisteert hij mindervaliden bij het passeren van de werkzaamheden en helpt bij het verplaatsen van de huisvuilcontainer naar een tijdelijke verzamellocatie. Daarbij draagt hij tevens zorg voor een schone en veilige bouwplaatsomgeving.

De servicemedewerker van Schot Infra B.V. is tijdens werktijden bereikbaar via 06 239 27 650

Laatste wijziging: 03 november 2016