Welstandscriteria gemeente Alkmaar

Er is een fout opgetreden!

Welstandscriteria gemeente Alkmaar

Welstand is één van de manieren om het aanzien van de stad in goede banen te leiden. Wij werken met een welstandsnota, waarin criteria zijn opgenomen voor de beoordeling van plannen.

Beleid

Ontwikkelingsprojecten

De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere (her)ontwikkelingsprojecten, die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek doorbreken. Dergelijke welstandscriteria kunnen name­lijk niet van te voren worden opgesteld, maar maken onderdeel uit van het ontwerp en planningsproces.

Voor ontwikkelingslocaties werken wij  met welstandscriteria, al dan niet aangevuld met beeldkwaliteitplannen. In de beeldkwaliteitplannen staat de ambitie voor de gewenste kwaliteit van het te ontwikkelen gebied beschreven, maar is niet het toetsingskader, dat zijn de welstandscriteria. Deze richtlijnen worden per locatie bepaald.

Welstandsagenda

De Welstandscommissie vergadert elke 14 dagen. De agenda is hier online in te zien.

Omgevingsvergunning Bouwen

Vraag voor (ver)bouwen een omgevingsvergunning voor bouwen aan, tenzij het een vergunningsvrij bouwwerk betreft. Wij toetsen het bouwplan vervolgens aan verschillende toetsingskaders, waaronder het bestemmingsplan, bouwbesluit en 'redelijke eisen van welstand'.

De redelijke eisen van welstand waaraan een bouwwerk moet voldoen, staan  in de welstandsnota. Naast de welstandseisen zijn ook de voorschriften uit het bestemmingsplan, bouwverordening en Bouwbesluit van groot belang bij het wel of niet verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen.

Welstandscriteria Reclame

Winkeliers/ondernemers doen hun uiterste best om hun producten/diensten onder de aandacht te brengen van de consument en worden daarbij gedwongen tegen elkaar op te bieden. Het gevolg is steeds meer en steeds grotere reclames. Het gevaar is dat de unieke kleinschalige historische ambiance wordt aangetast.

Doel van de welstandscriteria (pdf 782kB) is het geven van een toetsingskader aan de Welstands- en monumentencommissie voor de beoordeling van bouwplannen en reclames op de redelijke eisen van welstand.

Laatste wijziging: 18 april 2019