Zó werkt de gemeenteraad

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Wat en wie > Zó werkt de gemeenteraad

Zó werkt de gemeenteraad

 

De gemeenteraad in Alkmaar bestaat uit 39 raadsleden. De leden komen uit 11 politieke partijen. De raadsleden uit één partij vormen samen een fractie.

Drie taken

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft 3 taken:

  1. Kaders stellen
  2. Controleren
  3. Het volk vertegenwoordigen

Kaders stellen en controleren

Kaders stellen betekent het beleid op hoofdlijnen bepalen. Om dit goed te kunnen doen, heeft de gemeenteraad een aantal bevoegdheden. Bijvoorbeeld het vaststellen van verordeningen (gemeentewetten) en van de jaarlijkse begroting (hoeveel geld wordt waaraan uitgegeven). Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en moet zich hierbij houden aan de kaders die de raad vaststelde.

Een voorbeeld

De raad bepaalt dat er minimaal 1000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Het college zoekt hiervoor de locaties uit en zorgt dat er aan het minimum wordt voldaan. De raad controleert dit aan de hand van een aantal instrumenten. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen, het recht om een wethouder te ontslaan en het recht van onderzoek.

Het volk vertegenwoordigen

De volksvertegenwoordigende rol komt eerst tot uiting bij de gemeenteraadsverkiezingen. Elke vier jaar mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad kiezen. De raadsleden vertegenwoordigen de Alkmaarders. Ze willen graag weten wat er leeft onder de burgers en staan altijd open voor uw mening.

Raadswerk

De raad vergadert gemiddeld één keer per 3 weken. Daarnaast zijn er verschillende raadscommissies, waarin eerst uitgebreid de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders worden behandeld. Nadat de verschillende partijen in de commissies advies hebben uitgebracht, wordt het voorstel ter bespreking in de raadsvergadering ingebracht. De fracties werken ook achter de schermen, bijvoorbeeld aan hun partijprogramma of aan een onderzoek. Al met al besteedt een raadslid 30 tot 100 uur per maand aan het raadswerk. En dat terwijl de meesten het raadswerk naast hun ‘gewone’ werk doen.

Raadsleden

Een overzicht van de raadsleden per fractie, inclusief contactgegevens en nevenfuncties.

Fractieassistenten

Fracties kunnen kiezen voor ondersteuning door fractieassistenten. Deze leveren veelal werk 'achter de schermen', maar kunnen ook lid zijn van een raadscommissie. Een overzicht van de fractieassistenten inclusief contactgegevens en nevenfuncties.

Websites politieke partijen

OPA

GroenLinks

VVD

PvdA

D66

CDA

Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS)

SPA

Leefbaar Alkmaar

Partij voor de Dieren

ChristenUnie

Laatste wijziging: 16 november 2018