Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Discriminatie Meldpunt

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Discriminatie Meldpunt

Discriminatie Meldpunt

Discriminatie is het onderscheid maken tussen mensen op grond van kenmerken die er niet toe doen. Het ontstaat uit vooroordelen en stereotypen die mensen hebben. Discriminatie is het handelen vanuit die vooroordelen, waardoor onderscheid gemaakt wordt en iemand niet gelijk behandeld wordt.

Discriminatie is strafbaar

Niet alle onderscheid is discriminatie. Er zijn wetten en regels die bepalen wanneer je wel of geen onderscheid mag maken. Dit staat omschreven in onder andere Artikel 1 van de Grondwet, de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Daarnaast zijn er enkele strafrechtartikelen die discriminatie verbieden.

Discriminatiegronden

Discriminatie vindt niet alleen plaats op basis van ras of afkomst. Er zijn ook andere gronden waarop gediscrimineerd wordt zoals godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd.

Terreinen van discriminatie

Discriminatie vind je overal in de samenleving. Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN  heeft klachten over discriminatie onderverdeeld in verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt, buurt/wijk, horeca, reclame, politie, onderwijs, sport en recreatie en privé. Hierdoor kan Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN verschillende verschijningsvormen van discriminatie signaleren en gericht bestrijden.

Voorlichting

Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN geeft ook voorlichtingen en voert projecten uit op scholen, bij belangenorganisaties en aan professionals in organisaties.

Campagne

Momenteel voert Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken in samenwerking met gemeenten in Noord-Holland Noord de campagne Discriminee!. De campagne is gericht op het wegnemen van discriminatie in de sociale omgang tussen burgers op scholen, het werk, in buurten, horeca, gemeenten, bij evenementenbureaus, politie, sportverenigingen door Discriminee! te zeggen.
 
Doe ook mee en zeg Discriminee! Bezoek de website om de petitie te tekenen en om op de hoogte te blijven van de geplande activiteiten.

Laatste wijziging: 14 december 2017