Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De gemeente doet mee aan het landelijke project Aanpak Adreskwaliteit. Het doel van dit project is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adres gerelateerde fraude. Hierbij kan het gaan om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen. In de BRP staan de persoons- en adresgegevens van alle inwoners van Nederland. Gemeenten houden deze gegevens bij. 

Adresonderzoek

Op basis van ontvangen signalen wordt gecontroleerd of de gegevens uit de BRP overeenkomen met de werkelijke situatie. Tijdens het onderzoek kan besloten worden dat een aanvullend huisbezoek nodig is. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van een adresinschrijving, inkomen of woonsituatie.

Andersom kunnen bewoners ook aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op een adres personen staan ingeschreven die daar niet meer wonen of omdat een adres ongewenst in gebruik is als postadres. U kunt dit melden met een verzoek om adresonderzoek.

Huisbezoek en legitimatie

Als aanvullend huisbezoek nodig is, dan bellen aangewezen toezichthouders van de gemeente aan en tonen hun legitimatiebewijs. Mensen die zich niet direct legitimeren, hoeft u niet binnen te laten. Aan de voordeur vertellen de toezichthouders waarom zij langskomen. Zij vragen vervolgens uw medewerking bij het beantwoorden van enkele vragen. Dit vraaggesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Geen toestemming

Er hoeft geen toestemming gegeven te worden aan de toezichthouders, maar dit kan gevolgen hebben. Onderzoek naar de woonsituatie kan op een andere manier worden voortgezet of een uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de toezichthouders een speciale machtiging hebben om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond.

Zie ook

Vragen?

Als u vragen hebt over adresonderzoek of over het huisbezoek, neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 072.

Laatste wijziging: 09 december 2016