Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Gemeente Alkmaar controleert adressen

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. 

Adresonderzoek

Voor een goede adrescontrole werkt gemeente Alkmaar ook mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Huisbezoek en legitimatie

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren. Ook kan de gemeente gegevens op internet raadplegen voor het adresonderzoek.

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf adresregistratie controleren of wijziging doorgeven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat op tijd melden aan de gemeente.

Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Een wijziging kunt u doorgeven aan de gemeente waar u woont.

Verhuist u binnen of naar Alkmaar? Bekijk hier hoe u uw verhuizing aan ons kunt doorgeven.

Onjuiste inschrijving / Adresmisbruik

Staan er personen op uw adres ingeschreven die daar niet wonen, krijgt u post van oude bewoners of bent u slachtoffer van adresmisbruik?
Vraag de gemeente dan een adresonderzoek te starten.

Vragen?

Als u vragen hebt over het adresonderzoek, het huisbezoek of over uw verhuizing, neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 072.

Zie ook

 

Laatste wijziging: 12 november 2018