Melding Wmo aanvragen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Melding Wmo aanvragen

Melding Wmo aanvragen

Er zijn allerlei organisaties waar u terecht kunt. Bekijk eerst hoe u zelf ondersteuning kunt vinden. Als u geen hulp kan krijgen, vraag dan om Wmo-ondersteuning.

Zelf ondersteuning vinden

Bekijk eerst hoe u zelf ondersteuning kan vinden.

Melding Wmo

Als u zelf geen oplossing voor ondersteuning vindt, neem dan contact op met de medewerkers van de Wmo.

Contact

Dit kan op 3 manieren:

 • Mail naar wmo@alkmaar.nl
  Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen wij u zo duidelijk mogelijk uw situatie, vraag, naam, adres en telefoonnummer in te vullen.
 • Bel 14 072. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar.
 • Kom langs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur kunt u terecht in het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

Gesprek over uw melding

U krijgt een bevestiging van uw melding. De klantmanager neemt vervolgens contact met u op. Wij moeten uw melding binnen 6 weken afhandelen.

De klantmanager maakt met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Tijdens het gesprek bekijkt u samen wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. Daarbij kijken wij naar uw behoefte en voorkeuren en naar wat u zelf nog kunt doen, met hulp van mensen om u heen of met algemene voorzieningen, zoals bewonersondernemingen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die u mogelijk kunt krijgen vanuit de Participatiewet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan bekijken we of een maatwerk mogelijk is. Bijvoorbeeld individuele ondersteuning thuis, dagbesteding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, mantelzorg of beschermd wonen.

U kunt zich bij dit gesprek laten ondersteunen door een bekende of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Verloop van uw melding

Na het gesprek noteert de klantmanager de gemaakte afspraken op een adviesformulier. Tekent u dit, dan geldt dit formulier als officiële aanvraag. Daarnaast maakt de klantmanager een verslag van het gesprek. Indien gewenst krijgt u dit thuisgestuurd. De klantmanager beoordeelt uw aanvraag en binnen 2 weken ontvangt u een brief met een besluit (beschikking of indicatie). Hierin staat welke ondersteuning u krijgt, voor hoe lang en hoeveel geld u krijgt om de ondersteuning in te kopen. Dit kan zijn: ondersteuning in natura of een persoonsgebonden budget (PGB).

Wachttijd

Wij moeten uw melding binnen 6 weken afhandelen. 

Voorwaarden

Bekijk "Lees meer" voor de voorwaarden van Wmo-ondersteuning.

Voorwaarden

 • Vóóraf melden is verplicht: U moet uw probleem vooraf bij ons melden, anders krijgt u geen vergoeding
 • Eigen kracht: Als u zelf of met hulp van mensen in uw directe omgeving het probleem kan oplossen, dan u geen ondersteuning
 • Inwoner gemeente Alkmaar (met uitzondering van beschermd wonen)
 • Individuele voorziening
  De voorziening mag alleen voor uzelf of in het geval van hulp bij het huishouden voor uw gezin zijn. Een collectieve voorziening, zoals het toegankelijk maken van een openbaar gebouw voor bezoekers met een beperking, valt niet onder de Wmo.
 • Langdurig noodzakelijk
  U moet de voorziening blijvend nodig hebben (met uitzondering hulp bij het huishouden). Heeft u tijdelijk iets nodig? Zie hulpmiddelen
 • Niet ‘algemeen gebruikelijk’
  Middelen die in de handel verkrijgbaar zijn en niet speciaal voor mensen met een handicap bedoeld zijn, zoals een elektrische fiets, een één-hendel mengkraan, verhoogde toiletten of handgrepen vergoeden wij niet.
 • Indicatie
  De voorziening moet noodzakelijk voor u zijn. U krijgt alleen ondersteuning als die om medische en/of ergonomische redenen voor u noodzakelijk is. Daarom vragen wij soms advies aan een arts.

Zie ook