Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Aanvragen Wmo

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Aanvragen Wmo

Aanvragen Wmo

Voorwaarden

 • Vóóraf melden is verplicht: U moet uw probleem vooraf bij ons melden, anders krijgt u geen vergoeding
 • Eigen kracht: Als u zelf of met hulp van mensen in uw directe omgeving het probleem kan oplossen, dan u geen ondersteuning
 • Inwoner gemeente Alkmaar (met uitzondering van beschermd wonen)
 • Individuele voorziening
  De voorziening mag alleen voor uzelf of in het geval van hulp bij het huishouden voor uw gezin zijn. Een collectieve voorziening, zoals het toegankelijk maken van een openbaar gebouw voor bezoekers met een beperking, valt niet onder de Wmo.
 • Langdurig noodzakelijk
  U moet de voorziening blijvend nodig hebben (met uitzondering hulp bij het huishouden). Heeft u tijdelijk iets nodig? Zie hulpmiddelen
 • Niet ‘algemeen gebruikelijk’
  Middelen die in de handel verkrijgbaar zijn en niet speciaal voor mensen met een handicap bedoeld zijn, zoals een elektrische fiets, een één-hendel mengkraan, verhoogde toiletten of handgrepen vergoeden wij niet.
 • Indicatie
  De voorziening moet noodzakelijk voor u zijn. U krijgt alleen ondersteuning als die om medische en/of ergonomische redenen voor u noodzakelijk is. Daarom vragen wij soms advies aan een arts.

Laatste wijziging: 13 oktober 2017